กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารเดินทางข้ามจังหวัดป้องกันโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารเดินทางข้ามจังหวัดป้องกันโควิด-19

         กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเข้มงวดรถโดยสารเดินทางข้ามจังหวัด เว้นระยะที่นั่ง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ขับรถผู้โดยสารก่อนเดินทาง ป้องกันโควิด-19

           นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่าง

          กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด


          โดยวันนี้ (30 พฤษภาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น อุทัยธานี ชุมพร มุกดาหาร นราธิวาส เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ นครพนม เชียงใหม่ นครนายก ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กระบี่ บึงกาฬ สมุทรปราการ บุรีรัมย์ นครปฐม ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ลำปาง เชียงราย แพร่ อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ตาก อุดรธานี สตูล นครนายก และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ กำชับมาตรการ Social distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด ต้องลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8 คค ที่ web.dlt.go.th/t8/ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ


          ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้โดยสารสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584


          ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศเป็นอย่างอื่นหลังจากนี้ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

พร้อมแนะนำให้ประชาชนให้บริการออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th หรือ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ต้องมีการอบรม กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com เพื่อลดขั้นตอนการอบรมที่สำนักงานขนส่ง เมื่อมีประกาศเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ หลังจากนี้

 

 


 


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31734

Scroll Up