กรมควบคุมโรค เน้นย้ำประชาชนและสถานประกอบการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง หลังมีการเปิดมาตรการผ่อนปรน

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำประชาชนและสถานประกอบการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง หลังมีการเปิดมาตรการผ่อนปรน

            กรมควบคุมโรค เน้นย้ำประชาชนและสถานประกอบการใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หากออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 ที่เหมาะสม หลังมีการเปิดมาตรการผ่อนปรน
            วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยลดลงและไม่พบจำนวนผู้เสียชีวิตมาหลายวันติดต่อกันแล้ว และมีการเปิดมาตรการผ่อนปรนระยะหนึ่งแล้ว แต่ประชาชนก็ยังต้องคงมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นต่อไป ทั้งมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และให้ประชาชนอยู่บ้านหรือทำงานที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ หากออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 ที่เหมาะสม


            กรมควบคุมโรค ขอแนะนำสถานประกอบการที่เปิดกิจการตามมาตรการผ่อนปรน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฟิตเนส คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม เป็นต้น ปฎิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น จัดให้มีการคัดกรองผู้มารับบริการ ทำความสะอาดสถานที่ รวมทั้งพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังให้บริการ มีการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน มีการควบคุม จำนวนผู้ใช้บริการเพื่อไม่ให้แออัดและมีการจัดบัตรคิว รวมถึงจัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากสถานประกอบการมีการจัดที่นั่งสำหรับรับประทานอาหาร ขอให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง และทางเดินด้วย


            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนยังคงปฎิบัติตามมาตการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการพบปะหรือชุมนุม ส่วนสถานประกอบการก็ต้องปฎิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31207

Scroll Up