แอพพลิเคชั่น “DDC-Care”

DDC-Care 

          DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองและลงทะเบียนผ่านด่านควบคุมโรค หรือโรงพยาบาลเท่านั้น

          มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ที่แพทย์ประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงรวมถึงบุคคลใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวซึ่งจะต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน ข้อมูลที่จัดเก็บจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ที่ให้ข้อมูลได้

          กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบ เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อพบอาการ นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน DDC-Care ยังสามารถติดตามพิกัดแบบเรียลไทม์ รวมถึงบันทึกเส้นทางการเดินทางของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป

ผู้มีสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC-Care 

  • ผู้ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าได้รับเชื้อ Covid -19 รวมถึงบุคคลใกล้ชิด
  • ผู้ที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อรวมถึงบุคคลใกล้ชิด

Download

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติม

  • เพิ่มเพื่อน LINE : @ddc-care
Scroll Up