องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่อยู่ : เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ : 0-2282-3243-7 ต่อ 101-103

โทรสาร : 0-2282-4617

เว็บไซต์ :
 www.fio.co.th

Facebook : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Scroll Up