องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : เลขที่ 267 , 267/1 และ 267/8 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 0-2587-0051 – 60

เว็บไซต์ : www.zoothailand.org

Facebook : @thailandzoo

Scroll Up