องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ที่อยู่ : 100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม เชียงใหม่  50180

โทรศัพท์ :

  • 0-5384-1234
  • 0-5384-1000

โทรสาร : 0-5329-9754

เว็บไซต์ : www.qsbg.org

Facebook : @ThaiBGO

Scroll Up