กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช

ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900

โทรศัพท์ :

  • ศูนย์บริการประชาชน 0-2579-6666 – 1240
  • 0-2561-0777
  • 0-2579-6666

โทรสาร : 0-2579-9707

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Facebook : @DNP1362

Twitter : @dnpreport

Scroll Up