กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ :

  • 0-2278-8400 – 19
  • 0-2298-5606

โทรสาร : 0-2298-5605

เว็บไซต์ : www.deqp.go.th

E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th

แผนที่ : https://www.deqp.go.th/new/contacts/

เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Scroll Up