กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ที่อยู่ : เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :

  • 0-2666-7000
  • Call center 1310 กด 4

โทรสาร : 0-2666-7055

เว็บไซต์ : www.dgr.go.th

Facebook : @Groundwaterthailand

Twitter : @dgr_mnre

Scroll Up