กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ที่อยู่ : เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2271-6000

โทรสาร : 0-2271-6000

เว็บไซต์ : www.dwr.go.th

Facebook : @dwrthailand

Twitter : @dgr_mnre

แผนที่ : http://www.dwr.go.th/contactus.php

Scroll Up