กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

ที่อยู่ : เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2621-9500

โทรสาร : –

เว็บไซต์ : www.dmr.go.th

Facebook : @DMRTH

Twitter : @prdmr_pr

แผนที่ : http://www.dmr.go.th/n_more_news.php?nid=6802

สายรถเมล์ : ปอ.159, ปอ.157, 157, ปอ.538, ปอ.44, 44, ปอ.8, 8, 92, 67, 92

Scroll Up