กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่อยู่ : เลขที่ 120 ชั้น 5 – 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ :

  • 0-2141-1247
  • 0-2141-1300
  • 0-2141-1299
  • 0-2141-1390

โทรสาร : 0-2143-9242

เว็บไซต์ : www.dmcr.go.th

Facebook : @DMCRTH

Twitter : @dmcrth

แผนที่ : https://www.dmcr.go.th/contact/map

Scroll Up