กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ที่อยู่ : เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400

โทรศัพท์ :

  • 0-2298-2000

โทรสาร :

  • 0-2298-2002

เว็บไซต์ : www.pcd.go.th

Facebook : @PCD.go.th

Twitter : @pollutionjourn1

Scroll Up