สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : อาคารกรมควบคมมลพิษ ชั้นที่ 19 เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

  • 0-2278-8531
  • 0-2278-8539

เว็บไซต์ : http://om.mnre.go.th/th/vote

Facebook : @Officeminister2023

แผนที่ : http://om.mnre.go.th/th/contact-us/map

Scroll Up