กระทรวงสาธารณสุข ปลื้มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตรจนได้รับคำชม Print
Written by GCC Admin07   
Thursday, 12 December 2019 21:18

กระทรวงสาธารณสุข ปลื้มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดีโดยให้บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตร จนได้รับความชื่นชมจากผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างมากกับเจ้าหน้าที่ตึกประกันสังคมหญิง โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้การดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร จนได้รับจดหมายขอบคุณจากญาติผู้ป่วยซึ่งมาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ ซึ่งญาติผู้ป่วยประทับใจในเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแล ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ถือเป็นตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้น เป็นต้นแบบการบริการที่ดี โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้ส่งจดหมายแสดงความชื่นชมและขอบคุณไปยังโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งต่อไป

“คำชื่นชมของผู้ป่วยและญาติ อย่างจริงใจถือเป็น รางวัลที่มีค่ามากที่สุดสำหรับการทุ่มเททำงานหนักของเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีต่อไป”นายแพทย์ณรงค์กล่าว

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25179