กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานอาหาร Street Food เน้นสะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค Print
Written by Nuchchar N.   
Sunday, 08 December 2019 12:57

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานอาหาร Street Food ตลาดโต้รุ่งลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี เน้นสะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย

วันนี้ (7 ธันวาคม 2562) ที่ จ.ลพบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุขเปิดมหกรรม Street Food (อาหารริมบาทวิถี) และอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครั้งที่ 11 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย ณ ถนน Street Food เทศบาลตำบลลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาหาร  ริมบาทวิถีปลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววิถีไทย พัฒนาเป็นถนนอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ (Model) ที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยในปี 2561 – 2562  จะพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และสงขลา และจะขยายพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 โดยส่งเสริมและผลักดันให้ท้องถิ่น มีการนำกฎหมายไปบังคับใช้ ดังนี้ 1) ตั้งจุดจำหน่ายในบริเวณที่ได้รับการอนุญาต 2) ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3) ทุกร้านต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร 4) ผู้จำหน่ายต้องมีความรู้หรือผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรมอนามัย และ 5) ผู้จำหน่ายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อ

ข้อมูลล่าสุดจากกรมอนามัย มีแผงลอยจำหน่ายอาหารทั่วประเทศ จำนวน 93,261 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน 79,012 ร้าน คิดเป็นร้อยละ84.72 สำหรับร้านอาหารริมบาทวิถีตลาดโต้รุ่งลำนารายณ์ มีร้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  (Clean Food Good Taste) 60 ร้าน และผ่านการอบรมได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหารรับรอง 100 เปอร์เซ็นต์

“ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อร้านจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่มีป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดของหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือใบอนุญาตที่ติดที่แผงลอย เช่น ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ผู้จำหน่ายอาหารต้องแต่งกายสะอาด ตัดเล็บสั้น ไม่ใส่เครื่องประดับที่มือ ล้างมือก่อนสัมผัสอาหารทุกครั้ง ภาชนะใส่อาหารต้องสะอาด ปลอดภัย จัดเก็บเป็นระเบียบ ไม่ใช้ภาชนะโฟม”  ดร.สาธิต กล่าว

ด้าน นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ กล่าวว่า ตลาดโต้รุ่งลำนารายณ์  จ.ลพบุรี มีการจำหน่ายอาหารทุกวันตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม โดยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ช่วยส่งเสริมพัฒนา ควบคุมมาตรฐาน และมีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารแผงลอยกลางคืนเป็นแกนนำในการช่วยรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคีเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยในทุกๆ ปี ตลาดโต้รุ่งลำนารายณ์ จะมีการจัดงานมหกรรมอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 เน้นอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย และปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นการ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพประชาชน จากการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัยด้วย

 


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25090