การพัฒนาและสงเคราะห์ชุมชนแออัด Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 07:07

บริการ

ให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด โดยเป็นการให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟู คุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและดำเนินงานในรูปองค์กรประชาชน “ศูนย์บริการชุมชน” โดย จะมีที่ศูนย์บริการชุมชนที่

 • ชุมชนห้วยขวาง
 • ชุมชนคลองจั่น
 • ชุมชนคลองเตย
 • ชุมชนดินแดง
 • ชุมชนประสงค์-สุดสาครและชุมชนตู้จินดา
สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ ซึ่งมี 8 เขต คือ
 1. ป้อมปราบศัตรูพ่าย
 2. ดินแดง
 3. คลองเตย
 4. บางขุนเทียน
 5. คลองจั่น
 6. ห้วยขวาง
 7. ตลิ่งชัน
 8. มีนบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มา www.dsdw.go.th

Last Update : 2019-03-06

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 14:42