การตรวจหาหมู่เลือดจากเส้นผม Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:26

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • งานภายในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่องานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ในวันและเวลาราชการ
  • งานภายนอกสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่อที่ รับ-ส่งหนังสือฝ่ายพิเศษ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้

  • ใบคำร้องขอตรวจวิเคราะห์ พร้อมวัตถุพยาน

ระยะเวลาปฏิบัติ

  • 10 วันทำการ

เงื่อนไข

  • ภายใต้สภาพงานเข้าปกติ และตามลำดับงานเข้า

หมายเหตุ

  • ในกรณีเป็นคดีมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ส่งตรวจไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-05

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 13:37