การตรวจหาเนื้อเยื่อมนุษย์ Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:24

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • งานภายในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่องานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน ในวันและเวลาราชการ
  • งานภายนอกสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่อที่ รับ-ส่งหนังสือฝ่ายพิเศษ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้

  • ใบคำร้องขอตรวจวิเคราะห์ พร้อมวัตถุพยาน

ระยะเวลาปฏิบัติ

  • 5 วันทำการ

เงื่อนไข

  • ภายใต้สภาพงานเข้าปกติ และตามลำดับงานเข้า


หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-05

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 13:15