การตรวจวิเคราะห์สารพิษในชีววัตถุ Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 10:19

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  • งานภายในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่องานพิษวิทยา ในวันและเวลาราชการ
  • งานภายนอกสำนักงานแพทย์ใหญ่ ติดต่อที่ รับ-ส่งหนังสือฝ่ายพิเศษ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ใช้

  • ใบคำร้องขอตรวจวิเคราะห์ พร้อมวัตถุพยาน

ค่าใช้จ่าย

  • 1,500 บาท (ทั้งระบบ)
  • 300 บาท (ต่อชนิด)

ระยะเวลาปฏิบัติ

  • 30 วันทำการ

เงื่อนไข

  • ภายใต้สภาพงานปกติ และตามลำดับงานเข้า

หมายเหตุ

  • ในกรณีเป็นคดีมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ส่งตรวจไม่เสียค่าใช้จ่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 15:16