การให้บริการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถใช้บัตรทอง Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 09:53
 • ผู้ป่วยทางจิตที่ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล) เกิน 15 วัน
 • การบำบัดรักษาผู้ติดยาหรือสารเสพติด
 • อุบัติเหตุจากรถที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • การรักษาในกรณีมีบุตรยาก เช่น การให้ยาเพิ่มฮอร์โมน
 • การผสมเทียม เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว
 • การศัลยกรรมเพื่อความงามต่างๆ เช่น การทำตา 2 ชั้น, เสริมหน้าอก เป็นต้น
 • การตรวจ รักษาโรคหรืออาการใด ๆ นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง
 • การรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล) เกิน 180 วัน ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากอาการแทรกซ้อน หรือตามแพทย์สั่ง
 • การรักษาโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษา
 • การล้างไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • การขอรับยาต้านไวรัสเอดส์ ยกเว้น กรณีการกระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น การเปลี่ยนหัวใจ การเปลี่ยนไตหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:37