ช่องทางการแจ้งปัญหาบัตรทอง Print
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 09:47
  • E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Call center 1330
  • Web board
  • สำนักงานสาขาเขต กทม.ทุกเขต
  • ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(อาคารจัสมิน)
  • สำนักงานสาขาจังหวัด
  • สำนักงานสาขาเขต สปสช. 13 เขต
  • ศูนย์ประสานงานประชาชนในพื้นที่

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : www.nhso.go.th

Last Update 11 March 2562

Last Updated on Monday, 11 March 2019 10:33