กฎหมายรถบรรทุก Print
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:49

รถบรรทุกติดเวลา

รถบรรทุกติดเวลา (พื้นราบ)
 • เป็นรถที่บรรทุกก๊าซและน้ำมันทุกประเภท
  1. รถบรรทุกถังก๊าช และสารเคมี มีตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปและรถพ่วง ห้ามเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00น. ทุกวันเว้นวันอาทิตย์
  2. รถบรรทุก 6 ล้อ ห้ามเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00น. และเวลา 16.00 – 20.00น. เว้นวันหยุดราชการ
  3. รถบรรทุกส่วนบุคคล 4 ล้อรุ่นใหม่ (กระบะบรรทุก) น้ำหนักไม่เกิน 1,600กิโลกรัม วิ่งได้ไม่ติดเวลา ถ้าเกิน1,600กก. จะใช้กฎติดเวลาและใบอนุญาตเดียวกันกับ 6 ล้อ
  4. รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. และ 15.00 – 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
  5. รถบรรทุกอื่น ๆ เช่น บรรทุกเสาเข็ม บรรทุกซุง ห้ามเดินรถในเขตกรุงเทพฯ เวลา 06.00 – 21.00 น.
รถบรรทุกติดเวลา (ทางด่วน)
 1. รถบรรทุกถังก๊าซ และสารเคมีตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถบนทางด่วนตั้งแต่เวลา 06.000 – 10.00 น. และ เวลา 15.00 – 22.00 น. ทุกวันเว้นวันอาทิตย์
 2. รถบรรทุก 6 ล้อ ห้ามเดินรถบนทางด่วนเวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 16.00 – 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 3. รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถบนทางด่วน เวลา 06.00 – 09.00 น. และ เวลา 15.00 – 21.00น. เว้นวันหยุดราชการ
 4. รถบรรทุกอื่น ๆ เช่นรถบรรทุกเสาเข็ม บรรทุกซุง ห้ามเดินรถบนทางด่วนเวลา 06.00 – 09.00 น. และเวลา 15.00 – 21.00 น.

น้ำหนักรถบรรทุกใหม่ (พื้นราบ และมอเตอร์เวย์)

 1. รถ 4 ล้อ 2 เพลา น้ำหนักบรรทุก 9.5 ตัน
 2. รถ 6 ล้อ 2 เพลา น้ำหนักบรรทุก 15 ตัน
 3. รถ 10 ล้อ 3 เพลา น้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
 4. รถ 12 ล้อ 4 เพลา น้ำหนักบรรทุก 30 ตัน
 5. รถกึ่งพ่วง 18 ล้อ 5 เพลา น้ำหนักบรรทุก 45 ตัน
 6. รถกึ่งพ่วง 22 ล้อ 6 เพลา น้ำหนักบรรทุก 50.5 ตัน (ผ่อนผัน ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557)
 7. รถพ่วง 18 ล้อ 5 เพลา น้ำหนักบรรทุก 47 ตัน
 8. รถพ่วง 22 ล้อ 6 เพลา น้ำหนักบรรทุก 53 ตัน (ผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2552 จนถึงวันที่ 1 ม.ค. 2555)

สำหรับรถเก่าที่ได้รับการอนุมัติแบบการกรมการขนส่งทางบกไว้ก่อนหน้าจะมีประกาศบังคับใช้รวมถึงรุ่นเดียวกันที่ยังไม่จดทะเบียนจะผ่อนผันให้สามารถบรรทุกน้ำหนักรวมรถได้ที่ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ 3 เพลา และ 15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ 2 เพลา ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2552 อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกรุ่นเก่าไปปรับปรุงรถให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับประกาศพิกัดน้ำหนักใหม่
ประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2549

ข้อยกเว้นสำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ

 1. ถนนที่รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป สามารถวิ่งได้ ยกเว้นบรรทุกก๊าซและน้ำมันทุกชนิด
 2. ถนนอาจณรงค์ ตั้งแต่ท่าเรือคลองเตย ถึง ทางด่วนเฉลิมนคร
 3. ถนนเกษมราษฎร์ ตั้งแต่ท่าเรือคลองเตย ถึง ทางด่วนเฉลิมนคร
 4. ถนนสุวินทวงศ์ ตั้งแต่แยกถนนรามอินทรา ถึง สุดเขตกรุงเทพมหานคร
 5. ถนนร่มเกล้า ตั้งแต่แยกถนนสุวินทวงศ์ ถึง ทางแยกถนนอ่อนนุช
 6. ถนนนิมิตรใหม่ ตั้งแต่แยกถนนสุวินทวงศ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกร่มเกล้า ถึงทางแยกถนนอ่อนนุช บางพลี (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3258)
 8. ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง – บางพลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3258) ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 9. ถนนเจ้าคุณทหาร
 10. ถนนบางนา – ตราด ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 11. ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกบางนา ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 12. ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก) ตลอดสาย
 13. ถนนพระราม2 (ธนบุรี – ปากท่อ) ตั้งแต่ทางแยกสุขสวัสดิ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 14. ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกพระราม2 ถึง สุดเขตกรุงเทพมหานคร
 15. ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ต่างระดับฉิมพลี (กาญจนภิเษก) ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
 16. ถนนพุทธมณฑลสาย2 ตั้งแต่แยกถนนบรมราชชนนี ถึง แยกถนนเพชรเกษม
 17. ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ต่างระดับเพชรเกษม (กาญจนภิเษก) ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถสำหรับรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร

ข้อ 3
 • โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถสำหรับรถที่มีความสูงเกิน 2.50 เมตร จำนวน 4 ดวง ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบนของหลังคารถ ดวงริมสุดอยู่ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 10 เซนติเมตร
  • ดวงในห่างจากดวงริมเป็นระยะประมาณ 40 เซนติเมตร และให้มีโคมไฟแสงแดงด้านท้ายตอนบนของหลังคารถ จำนวน 2 ดวง ติดไว้ริมสุดของท้ายรถข้างละ 1 ดวง
 • โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบนของหลังคารถให้ใช้ดังนี้
  1. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจำทางใช้แสงน้ำเงิน(เลขทะเบียน 10-)
  2. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางใช้แสงเหลือง(เลขทะเบียน 30-)
  3. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลใช้แสงขาว(เลขทะเบียน 40-)
  4. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเล็กใช้แสงม่วง (เลขทะเบียน 20-)
 • โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในรถให้แสงสว่างพอสมควร และจะมีโคมไฟ สำหรับอ่านหนังสือประจำทุกที่นั่งด้วยก็ได้
 • สำหรับรถบรรทุก ลักษณะ1,2,3,4,5,9 ไฟแสดงส่วนสูงและประเภทรถต้องเป็น สี เขียว 4 ดวง
 • ลักษณะของ ระยะให้เป็นไปตาม ข้อ 1(3)(ฌ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม