การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งสุดท้าย Print
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:32

โดยปกติแล้วอายุเกิน 70 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนอีกต่อไป ยกเว้นในกรณี

  • กรณีในบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนแสดงวันหมดอายุ ระบุวันหมดอายุ (ต้องกลับไปทำอีกครั้ง)
  • กรณีในบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนแสดงวันหมดอายุ ระบุว่าตลอดชีพ (สามารถใช้ได้ตลอดชีพ)

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update 2019-03-02

 

 

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:57