โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปี 2560 Print
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 26 July 2017 16:29


วัตถุประสงค์การจัดงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปี 2560

 • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
 • เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ร่วมกันจัดงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ตลอดจนสนับสนุนการจัดงานของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นอย่างอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จนส่งผลให้การดำเนินงานของตลาดคลองผดุงกรุงเกษมประสบผลสำเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายดังที่กล่าวข้างต้น ตอบสนองดำริของนายกรัฐมนตรีที่ให้มีการจัดตลาดนัดชุมชน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล
 • เพื่อเปิดพื้นที่ค้า ขายสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยเน้นส่งเสริมสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของไทยในด้านต่างๆ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 • เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปส่งเสริมและดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดในแต่ละเดือน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

การออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ตลาดคลองผดุงฯ

 • ให้ติดต่อหน่วยงานที่เป็นผู้จัดในแต่ละเดือนโดยตรง
 • หมายเหตุ : ปิดโครงการแล้ว หากผู้ประกอบการรายใดต้องการจำหน่ายสินค้าต่อ สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ โครงการตลาดประชารัฐ วันที่ 10-30 พ.ย. 60

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทาง :
  • สาย 53 ลงป้ายหน้าตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
  • สาย 23 16 505 99 ลงป้ายหน้าทำเนียบ แล้วเดินต่อมาอีกเล็กน้อย
 • รถไฟใต้ดิน MRT : สถานีหัวลำโพง แล้วต้องเดินทางต่อด้วยรถสาธารณะ
 • รถยนต์ส่วนบุคคล จอดรถได้ที่ :
  • วัดโสมนัสวิหาร (อยู่ตรงข้ามตลาดคลองผดุงกรุงเกษม)
  • วักมกุฏกษัตริยาราม
  • ริมถนนลูกหลวง
  • ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) *ยกเว้นวันที่มีแข่งม้าและมวย

รายละเอียดการจัดงานในแต่ละเดือน

เดือนมกราคม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ชื่องาน "ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560" ระหว่างวันที่ 9 - 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
 • ภายในงานจะมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย
  • "วิถีวิทย์สร้างความสุข" คือการ น้อมนำพระอัจริยภาพทางด้านดนตรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ทั้งหมด 48 บทเพลง มาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระอัจริยภาพด้านดนตรีของพระองค์
  • "วิถีวิทย์สร้างความรู้" คือการเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • "วิถีวิทย์โอกาสดีนาทีทอง" คือการ นำสินค้าจาก ผู้ประกอบการมาจำหน่ายภายในงาน และจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ พร้อมจัดพื้นที่สำหรับสินค้าจากร้านประชารัฐมาจำหน่ายในราคาประหยัด
 • กิจกรรมอื่นๆ : การอบรมอาชีพ 20 หลักสูตร แก่ประชาชนฟรี เช่น
  • อบรมการทำสบู่ธรรมชาติ
  • สลัดผักปูอัดรักสุขภาพ
  • ขนมเค้กสีสัน
  • เทียนหอมลายดอกไม้
  • ขนมหวานคอนเฟล็ค
  • ผ้าถักใส่ของ เป็นต้น
  • การนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมาจัดแสดง อาทิ
  • เครื่องหมักปุ๋ยชีวภาพ
  • เครื่องกลเติมอากาศ
  • แบบกังหันน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
  • เรือดูดตะกอนเลน
  • เครื่องอบปลา

เดือนกุมภาพันธ์ โดย กระทรวงสาธารณสุข

 • ชื่องาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย”
  • ระหว่างวันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2560
  • ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
 • กิจกรรมภายในงาน
  • มีการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น การจัดจำหน่ายเวชสำอาง อาหารเสริม ยา เครื่องดื่ม wellness package (สปาน้ำพุร้อน) สวนสมุนไพร และไม้หอมไทย
  • บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฟรีแก่ประชาชน เช่น บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด การดูสุขภาพดวงตา การวัดสายตาประกอบแว่น ตรวจสุขภาพผิว ชะลอวัย และการแพทย์แผนจีน
  • ภูมิปัญญาไทย มีการนำนวัตกรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย เช่น
   หมอพื้นบ้านไทยเหยียบเหล็กแดง นวดขิดเส้น ตอกเส้น การนวดไทย พริกแกงไทยต้านมะเร็ง Package มารดาหลังคลอด ลด 30% และคอร์สเจ้าสาว ลด 30%
  • าหาร Clean Food Good Taste โดย มีการจำหน่ายอาหารรสชาติเด็ดจาก 4 ภูมิภาค พร้อมมีตลาดริมคลองฯ ช่วงบ่าย 3 โมงเย็นของทุกวัน รวมถึงเมนูต้านมะเร็ง และไอศรีมกล้วย
  • อภัยภูเบศร์ มีบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร พร้อมอาหาร และเครื่องดื่มสีสันจากสมุนไพรไทย เด็กรับประทานได้และผู้ใหญ่รับประทานดี
  • เวทีกลาง จะมีการแสดงและการสาธิตต่าง ๆ เช่น สาธิตสปา@โฮม สาธิตเครื่องหอมกระตุ้นรัก สาธิตเรื่องกล้วยสวยด้วยมือเรา บ้านนี้มีรักษ์ ขยับกายสบายชีวี ประโยชน์ ของ “งาดำ” กฤษณาสมุนไพรมูลค่าหมื่นล้านบาท เครื่องเทศไทยก้าวไกลสู่สากล
 • การจัดงานในแต่ละสัปดาหะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป และน่าสนใจ ดังนี้
  • สัปดาห์ที่ 1 (6 - 12 ก.พ. 60) เรื่องข้าว ได้แก่ จะมีการจำหน่ายอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เทคโนโลยี การตลาดและมาตรฐานสากล
  • สัปดาห์ที่ 2 (13 - 19 ก.พ. 60) สมุนไพรไทย ได้แก่ ยาไทย (ยาหอม ยาหม่อง ยาดม น้ำมันนวด ลูกประคบ) สมุนไพรสำหรับสัตว์ อาหารเสริม(เครื่องแกงไทย) และเครื่องดื่ม(ชาสมุนไพร)
  • สัปดาห์ที่ 3 (20 - 26 ก.พ. 60) นวัตกรรมสมุนไพรไทย ได้แก่ น้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง และสปา เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรไทยและบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมการประกวดอาหารและขนมที่ทำจากสมุนไพรไทย

เดือนมีนาคม โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • ชื่องาน วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน
  • ระหว่างวันที่ 7 - 24 มีนาคม 2560
  • เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • การจัดงานดังกล่าวแบ่งเป็น 4 โซน
 • โซน “อาหารเด็ดหลากหลายเสน่ห์ใต้ชวนชิม” ได้แก่ อาหารเด็ดหลากหลาย เสน่ห์ใต้ชวนชิม นำเสนออาหารปรุงสด ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่ เช่น ข้าวมันไก่เบตง ข้าวยำ ข้าวหมกไก่ นาซิดาแฆ โรตี ชาชัก ขนมพื้นบ้าน
 • โซน “ทะเลเดือด” โซนแดนสวรรค์ สารพันของอร่อย ได้แก่
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ทุกเรียนกวน กล้วยหิน ส้มแขกแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
  • ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลากุเลาเค็ม กุ้งแห้งปลากรอบปรุงรสทุกรูปแบบ
 • โซน “มรดกภูมิปัญญา งานศิลป์ทรงค่าแดนปักษ์ใต้” ได้แก่งานศิลป์ทรงคุณค่าแดนปักษ์ใต้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ที่มีวิถีชีวิตหลากหลาย ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีวิถีชีวิตสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในสังคมไทย
 • โซน “ของดีแดนด้ามขวาน สืบสานความยั่งยืน” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และนวดแผนไทย

เดือนเมษายน โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • งานมิติใหม่ชายแดนใต้ ก้าวไกลสู่ความเป็นสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  • ระหว่างวันที่ 6 - 23 เมษายน 2560
  • เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • กิจกรรมภายในงาน
  • โซน A : Travel Zone นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
  • โซน B : Innovation Zone แนะนำความก้าวล้ำของสินค้านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  • โซน C : Product Zone นำเสนอครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้-ของที่ระลึก สมุนไพร และอาหารแปรรูปที่มีเอกลักษณ์
  • โซน D : Food Zone นำเสนออาหารสด ใหม่ สะอาด มุ่งตรงจากชายแดนใต้
  • โซนพิเศษ : คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นทางด้านการเกษตรของบัณฑิตเกษตร ศอ.บต. มานำเสนอ

เดือนพฤษภาคม โดย กระทรวงมหาดไทย

 • ชื่องานแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวคิด Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว
  • ระหว่างวันที่ 4 - 27 พฤษภาคม 2560
  • เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
  • ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข่ายครอบคลุมทุกภูมิภาค
  • ผลิตภัณฑ์เด่นและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดจากทั่วประเทศ
  • อาหารชวนชิมซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อของจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค

เดือนมิถุนายน โดย กระทรวงมหาดไทย

 • ชื่องานแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวคิด “ Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว”
  • ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2560
  • เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • กิจกรรมภายในงาน
  • การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของจังหวัด
  • การจำหน่ายสินค้านาทีทอง
  • การนำสินค้าเด่นจากจังหวัด ต่าง ๆ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เช่น
   เครื่องประดับมุก จากจังหวัดภาคใต้
  • เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
  • สมุนไพรจากหลากหลายจังหวัด ฯลฯ
  • ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ เป็นต้น

เดือนกรกฏาคม โดย กระทรวงมหาดไทย

 •  ชื่องานแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว”
  • ระหว่างวันที่ 1 - 24 กรกฎาคม 2560
  • เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่
  • สินค้าเด่น อาทิ
   • ทอง จ.สุโขทัย
   • ผ้าหมักโคลน จ.มุกดาหาร
   • ผ้าไหมนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
   • ผ้าตีนจก จ.อุตรดิตถ์
   • ผ้าบาติก จ.นราธิวาส
   • เสื่อกกจันทบูร จ.จันทบุรี
   • หมอนขิดยางพารา จ.ยโสธร
   • จักสาน จ.เลย
   • สบู่รังไหม จ.อุบลราชธานี
  • OTOP ขึ้นเครื่องบิน อาทิ
   • ผลิตภัณฑ์จากกะลา จ.เชียงใหม่
   • เซรามิค จ.ลำปาง
  • OTOP ส่งออก อาทิ
   • ผลไม้แปรรูป จ.เพชรบุรี
   • กล้วยฉาบ จ.สุโขทัย
  • อาหารชวนชิม อาทิ
   • ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้ง จ.ภูเก็ต
   • หมี่เบตง จ.ยะลา
   • ปูนิ่มทอด จ.ระนอง
   • ผัดหมี่ จ.นครราชสีมา
   • ไก่ย่างเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
  • อาหารเด่นเมนูเด็ดจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
   • สินค้าผลผลิตทางการเกษตร อาทิ
   • ลำไยปลอดสาร จ.ลำพูน
   • ทุเรียน จ.ระยอง
   • สับปะรดห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์
   • เงาะนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  • กระเป๋าแบรนด์เนม รอบละ 5 แบรนด์
  • สินค้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัด เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน

เดือนสิงหาคม โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

 • งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “เพื่อยกระดับ SMEs ไทย ก้าวไกล สู่สากล”
  • ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2560
  • ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น.
 • กิจกรรมภายในงาน
  • การขายสินค้า SMEs เกษตร อาหาร
  • กิจกรรมให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่มาร่วมงานกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน และประชาชนทั่วไปภายในงาน เช่น ความรู้ทางการเงิน และความรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
  • กิจกรรมการแนะนำร้านค้า SMEs เกษตร
  • กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าราคาพิเศษ เป็นต้น
  • กิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ได้แก่ บริการจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทวีสิน
  • คลินิคสินเชื่อกิจกรรมพิเศษของส่วนงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้บริการรับส่งของขวัญภายในงาน แจกโปสการ์ด (รูปแบบที่ ธ.ก.ส. กำหนด) และถ่ายภาพประทับตราไปรษณียากรพิเศษให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
  • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน
  • กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยผู้ร่วมงานแต่งกายชุดไทยสีขาว หรือสีนวล

เดือนกันยายน โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 •  งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมประจำเดือนกันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย”
  • ระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2560
  • เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • กิจกรรมภายในงาน
  • โซน SMEs FOOD&DRINK (อาหารและเครื่องดื่ม) เช่น ซุปสาหร่าย บะหมี่ผักรวมผสมถั่วเหลืองรสซุปผัก และลูกตาลนมสด
  • โซน SMEs COSMETIC (เครื่องสำอางและความงาม) เช่น whiting cream ครีมไข่มุกผสมโสมสะกัด มาดามบัวเช่ Essence eye gel Cordy - ผงถั่งเช่าผสมผงพลูคาว
  • โซน SMEs FASHION SHOPPING (เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ) เช่น กระเป๋าถือผ้าฝ้าย Indigo Small Clutch Purse ชุดแซกย้อมครามผ้าฝ้าย พฤกษาสะเร็น และ สร้อยคอประทุมมาศ
  • โซน SMEs HOME DECORATION (อุปกรณ์แต่งบ้านและของใช้ในบ้าน) เช่น หมอนสุขภาพกันไรฝุ่นเปลโต โคมไฟเชรามิก และ พะยูนไม้ เทพธาโร-เรวัฒน์
  • โซน SMEs AGRICULTURAL PRODUCTS (สินค้าเกษตร) เช่น Thai tea mix ผลิตภัณฑ์ข้าว PREMUIM สเปรย์ปรับอากาศอัญชัญ พันธุ์ปลา และ ผลไม้

เดือนตุลาคม โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 • งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ประจำเดือนตุลาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐรวมพล สินค้าชุมชนรวมใจ”
  • ระหว่างวันที่ 3 - 24  ตุลาคม 2560
  • เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • กิจกรรมภายในงาน
  • สัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 3 – 10 ตุลาคม 2560 จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกองทุนหมู่บ้านสินค้าประชารัฐ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดกิจกรรมบนเวทีส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าพร้อมผลิตภัณฑ์ภายในงานอย่างต่อเนื่อง
  • สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2560 จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการผลิตและแปรรูปสินค้า ตลอดจนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย
  • สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2560 จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสินค้าทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนให้โอกาสผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักให้มีโอกาสมาจำหน่ายเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (วันที่ 26 ตุลาคม 2560)

งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 • ภายใต้ชื่อ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”
 • ระหว่างวันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2560
 • เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • กิจกรรมภายในงาน
  • รูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิดหลักแบ่งเป็น 3 สัปดาห์
  • สัปดาห์ที่ 1 “เกษตรตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
  • สัปดาห์ที่ 2 “จากรากหญ้าสู่เกษตรดิจิทัล” การเชื่อมโยงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร
  • สัปดาห์ที่ 3 “เกษตรรุ่นใหม่ ไทยแลนด์ 4.0” การเชื่อมโยงงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer,Young Smart Farmer
 • โซนการจัดงาน
  • โซน Young Smart Farmer และแปลงใหญ่
  • โซน GAP Organic Thailand
  • โซน Q Food Court
  • โซนผักผลไม้ GAP Organic
  • โซนผู้ประกอบการ 4.0
  • โซน Show Case
  • โซน Innovation
  • โซนแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และเครือข่าย
  • โซนหม่อนไหม แปลงใหญ่
  • โซนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย

งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ประจำเดือนธันวาคม 2560

 • ภายใต้ชื่อ "สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560"
 • ระหว่างวันที่ 12 - 27 ธันวาคม 2560
 • เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • รูปแบบการจัดงาน
  • วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “SMEs สินค้าดี 4.0 ท่องเที่ยวชุมชน”
   • นำสินค้าสุดว้าว พร้อมกับแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดประทับใจรับปีใหม่ให้เที่ยวแบบจุใจ รองรับ 2561 ปีท่องเที่ยวไทย
  • วันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2560 ภายใต้ชื่อ “ของดี ของดัง ของขวัญปีใหม่”
   • ต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะ เลือกซื้อของขวัญปีใหม่สุดประทับใจในราคาประหยัด
     

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่มา:

 • https://goo.gl/ZuZkJZ
 • http://www.thaigov.go.th/index.php/government-th1/item/109689-id109689/th/program3.html
 • http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=750787
 • http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/110402-id110402
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2191
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2079
 • http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=766237
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2814
 • http://www.tnamcot.com/view/58de11a5e3f8e43b4d310734
 • http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6003240010095
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2639
 • http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=780764
 • http://www.cdd.go.th/content/พช-เตรียมจัดงานแสดงและ
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/3228
 • http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6004240010011
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/4762
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/5388
Last Updated on Thursday, 28 December 2017 10:42