logotype
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม

 


-: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ :-สำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือแนวทางประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by GCC Admin07   
Wednesday, 15 January 2020 21:14

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมหารือเพื่อบูรณาการงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

Read more...
 
นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุม ครม. สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส PDF Print E-mail
Written by Nuchchar N.   
Wednesday, 15 January 2020 10:22

นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่  20 – 21 มกราคม 2563  ณ จังหวัดนราธิวาส

Read more...
 
กรมบัญชีกลาง รายงานผลใช้จ่ายเงินปี 63 สิ้นไตรมาสแรก 7.65 แสนล้านบาท PDF Print E-mail
Written by Nuchchar N.   
Wednesday, 15 January 2020 10:18

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62) ใช้จ่ายแล้ว 765,740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.52

Read more...
 
กระทรวงการคลัง ประกาศการอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย PDF Print E-mail
Written by Nuchchar N.   
Wednesday, 15 January 2020 09:00

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563

Read more...
 
พม.นำเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักหิมะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี PDF Print E-mail
Written by ไพรจิตร โพธิ์หอม   
Tuesday, 14 January 2020 16:26

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน เข้าพบและนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี

Last Updated on Tuesday, 14 January 2020 16:39
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 2721