logotype
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม

 


-: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ :-วธ. จัดไนท์ทัวร์ “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เลิศล้ำอาหารอาเซียน” PDF Print E-mail
Wednesday, 18 March 2015 18:37

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เลิศล้ำอาหารอาเซียน” (Night Museum and ASEAN Cuisine) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

Read more...
 
กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ PDF Print E-mail
Wednesday, 18 March 2015 12:26

กระทรวงมหาดไทย เตรียมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ ให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติเข้ารายงานตัว หลังครบระยะเวลาผ่อนผันในวันที่ 31 มีนาคม 2558

Read more...
 
สธ.ถวาย 27 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ PDF Print E-mail
Tuesday, 17 March 2015 18:29

กระทรวงสาธารณสุข ถวาย 27 โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา พร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบาย 10 ด้านเป็นพิเศษสนองนโยบายรัฐบาล ให้อธิบดีและผู้ตรวจราชการ ติดตามให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงได้โดยเร็ว

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 18:31
Read more...
 
ก.ไอซีที ดึงศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขับเคลื่อนสังคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล PDF Print E-mail
Tuesday, 17 March 2015 18:27

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดึงศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขับเคลื่อนสังคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบ และให้ความสำคัญกับนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้

Read more...
 
พม. จับมือ วธ. สาธิตบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ PDF Print E-mail
Tuesday, 17 March 2015 18:24

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ กับรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ นำเสนอและสาธิตการให้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และคนพิการ

Read more...
 
<< Start < Prev 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 Next > End >>

Page 2482 of 2681