logotype
ข่าวหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม

 


-: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ :-ก.แรงงาน ร่วมกับตำรวจ กวาดล้างต่างด้าวเถื่อน เจอ-จับ-ปรับ-ส่งกลับ ปูพรมทั่วประเทศ 1 ก.ค.61
Thursday, 21 June 2018 19:59

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนจับกุมการกระทำผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ เจอ-จับ-ปรับ-ส่งกลับประเทศต้นทาง ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง แนะประสงค์ทำงานในประเทศไทยเข้ามาตามระบบ MOU เท่านั้น

Read more...
 
พม. จัดงาน “นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ”
Thursday, 21 June 2018 19:55

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อผู้สูงอายุ และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ” (Innovation food and Beverage) มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีอย่างยืนเยาว์

Read more...
 
พม.ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 88/2561
Thursday, 21 June 2018 19:54

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 88/2561 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว

Read more...
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมร่วมทุกกระทรวงเตรียมจัดงานวันดินโลก
Thursday, 21 June 2018 19:52

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมร่วมทุกกระทรวงเตรียมจัดงานวันดินโลก ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา รำลึกพระเกียรติคุณในหลวง ร.9 FAO เผยเตรียมมอบรางวัล “วันดินโลก” ครั้งแรกในไทย

Read more...
 
ทส.กำชับหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา ทำงานแบบไร้รอยต่อ เพื่อผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
Thursday, 21 June 2018 15:26

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 กำชับหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา ทำงานแบบไร้รอยต่อ เพื่อผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

Read more...
 
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology”
Thursday, 21 June 2018 15:25

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “LTE-Advanced, Internet of Things and 5G technology” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ 4G, 5G และ Internet of Things (IoT) ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลข้างต้น

Read more...
 
More Articles...
Page 1 of 1563