logotype
ข่าวหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม

 


-: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ :-กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ ม.ค. 63
Tuesday, 15 October 2019 14:20

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2563

Last Updated on Tuesday, 15 October 2019 14:23
Read more...
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือความร่วมมือด้านดิจิทัลกับญี่ปุ่น เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
Tuesday, 15 October 2019 14:16

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในด้านดิจิทัลระหว่างกัน เช่น ความร่วมมือด้านไปรษณีย์ ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

Last Updated on Tuesday, 15 October 2019 14:18
Read more...
 
นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
Tuesday, 15 October 2019 14:11

นายกรัฐมนตรีร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พร้อมแนะนำแปลบทโขน เพื่อสื่อสารให้กับชาวต่างประเทศที่สนใจ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

Last Updated on Tuesday, 15 October 2019 14:16
Read more...
 
นายกรัฐมนตรี รับรายงานคนไทยในญี่ปุ่นทุกคนปลอดภัยพร้อมชมเชยการทำงานของทุกฝ่าย
Monday, 14 October 2019 11:28

นายกรัฐมนตรี รับรายงานสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสที่ประเทศญี่ปุ่นจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่าคนไทยในญี่ปุ่นทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ พร้อมชมเชยการทำงานของทุกฝ่ายที่แจ้งเตือนข้อมูลแก่ประชาชนอย่างฉับไวและใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตไทยที่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...
 
กระทรวงสาธารณสุข แนะการช่วยคนจมน้ำ ยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” เตือนอย่าอุ้มพาดบ่า
Monday, 14 October 2019 10:06

กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม แนะยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” และช่วยชีวิตที่ถูกต้องโดยการเป่าปากและนวดหัวใจ และนำส่งโรงพยาบาลทุกราย ห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า/กดท้อง/ห้อยหัว เพราะน้ำที่ออกมาเป็นน้ำจากกระเพาะอาหาร ไม่ใช่จากปอด จะทำให้ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น 

Read more...
 
กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนทุกจังหวัดสวมเสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
Monday, 14 October 2019 10:05

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนทุกจังหวัดสวมเสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

Read more...
 
More Articles...
Page 1 of 2171