logotype
ข่าวหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม

 


-: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ :-ธอส.ชวนออมเงินสร้างบุญ...เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน
Monday, 23 April 2018 17:29

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชวนออมเงินสร้างบุญ...เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.875% ธนาคารสมทบเพิ่ม 0.1% ของยอดเงินฝาก เข้าโครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชนสร้าง / ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

Read more...
 
งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
Monday, 23 April 2018 14:54

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 และวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอกิจกรรมของกลุ่มคุณภาพ

Read more...
 
การเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” เพิ่มพื้นที่พัฒนาสุขภาวะชุมชนในทุกช่วงวัย
Monday, 23 April 2018 14:49

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” เพิ่มพื้นที่พัฒนาสุขภาวะชุมชนในทุกช่วงวัย

Read more...
 
คปภ.สรุปยอดความเสียหายในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์
Monday, 23 April 2018 14:43

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สรุปความเสียหายด้านการประกันภัย  ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 600 ล้านบาท เร่งบริษัทประกันภัยช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

Read more...
 
มท.ดำเนินการยกระดับตลาดประชารัฐให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
Monday, 23 April 2018 12:37

กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการยกระดับตลาดประชารัฐให้มีมาตรฐานตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Last Updated on Monday, 23 April 2018 12:47
Read more...
 
กระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม
Monday, 23 April 2018 12:33

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานบูรณาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมในภาคอีสาน

Read more...
 
More Articles...
Page 1 of 1471