logotype
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม

 


-: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ :-

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ธอส.ชวนออมเงินสร้างบุญ...เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน Nuchchar N. 5
2 งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 Nuchchar N. 2
3 การเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” เพิ่มพื้นที่พัฒนาสุขภาวะชุมชนในทุกช่วงวัย Nuchchar N. 2
4 คปภ.สรุปยอดความเสียหายในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ Nuchchar N. 3
5 มท.ดำเนินการยกระดับตลาดประชารัฐให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว GCC Admin04 4
6 กระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม GCC Admin04 2
7 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดแผนการผลิตข้าว ปี 2561/62 GCC Admin04 2
8 กระทรวงเกษตรฯ ใช้ขบวนการสหกรณ์นำร่องมาตรการกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต GCC Admin04 2
9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ GCC Admin04 2
10 ธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 GCC Admin04 3
11 กสร.เปิดเผย 6 เดือน นายจ้างจัดสวัสดิการให้แรงงานแล้ว 7,776 แห่ง GCC Admin04 1
12 กรมบัญชีกลาง เตรียมความพร้อมวางเครื่อง EDC ร้านธงฟ้าประชารัฐให้ทั่วถึงและรวดเร็ว GCC Admin04 1
13 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม GCC Admin04 1
14 สธ.เตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน แนะระวังอันตรายจากฟ้าผ่า GCC Admin04 1
15 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยข่าวการเซ็นบันทึกความเข้าใจ MOU กับ Alibaba GCC Admin04 3
16 นายกรัฐมนตรี แนะนำนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง GCC Admin04 2
17 สธ.เสนอแผนระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษ 4 ด้าน เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการของประชาชนในพื้นที่เฉพาะ GCC Admin07 4
18 กระทรวงแรงงาน แจงการช่วยเหลือแรงงานไทยป่วยในไต้หวัน GCC Admin07 3
19 ทส.ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่1/2561 GCC Admin07 3
20 รัฐบาล ยืนยันไม่เคยแทรกแซงกลุ่มลูกจ้างในกิจการประมงทะเล 22 จังหวัด GCC Admin07 2
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 442