logotype
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 PDF Print E-mail
Written by GCC Admin07   
Monday, 01 February 2016 14:04

กด Ctrl+F แล้วพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการค้นหา

รางวัล ที่ 1 (รางวัลละ 3,000,000 บาท)
927800
รางวัล เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัล เลขหน้า 3 ตัว(หมุน 2 ครั้ง)
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัล เลขท้าย 3 ตัว (หมุน 2 ครั้ง)
รางวัลละ 2,000 บาท
09 625  999 054  076
รางวัล ข้างเคียงรางวัลที่ 1 (รางวัลละ 50,000 บาท)
927801  927799
รางวัล ที่ 2 (รางวัลละ 100,000 บาท)
421977  977144  877415  669966  513583
รางวัล ที่ 3 (รางวัลละ 40,000 บาท)
327079  700211  610214  387830  979451
355179  803320  539207  470389  480226
รางวัล ที่ 4 (รางวัลละ 20,000 บาท)
134510  773763  291873  234686  921838
913939  765209  971741  828209  040352
402789  417587  493526  466421  697758
512905  700370  438140  477838  617418
206759  321202  384554  033246  415922
462942  295527  093108  598673  829788
797430  628937  647383  548571  866618
958191  904982  966454  412919  659610
649715  054060  528698  045788  333643
357228  604062  470459  963196  499994
รางวัล ที่ 5 (รางวัลละ 10,000 บาท)
182722  341954  841181  012470  751169
657625  222429  865103  663099  320656
844012  700317  958966  627676  950878
544294  455265  006062  754764  586708
219809  021085  653077  292313  120448
199136  315470  109141  365908  873227
150767  855733  556889  418100  568042
628948  966812  774678  331747  863137
856877  523955  355552  859437  115316
065675  310461  067687  104441  724789
294723  590005  725799  168000  664006
692466  710071  433055  921934  909722
842701  395720  120458  419912  530783
174107  535279  096156  407239  298994
961268  317656  988013  740040  325148
555891  193490  006355  076515  961182
327186  451385  510389  723056  347251
577984  380476  437811  793680  549054
337732  014447  064335  552847  756895
836359  098149  016164  661771  491146

 

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร.0-2281-1611
  • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ โทร. 1111

ที่มา: http://www.glo.or.th/detail.php?link=result

Last Updated on Tuesday, 01 March 2016 14:06