logotype
วธ. จัดไนท์ทัวร์ “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เลิศล้ำอาหารอาเซียน”
Wednesday, 18 March 2015 18:37

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เลิศล้ำอาหารอาเซียน” (Night Museum and ASEAN Cuisine) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม       และกรมศิลปากร จัดงาน “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เลิศล้ำอาหารอาเซียน” (Night Museum and ASEAN Cuisine) โดยมีคณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กว่า 250 คน เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยกิจกรรมยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ เป็นการเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติ   ได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่            เกาะรัตนโกสินทร์ เพิ่มมากขึ้นจากเวลาทำการปกติ  โดยเปิดพระที่นั่งส่วนหน้าประกอบด้วย พระที่นั่ง พุทไธสวรรย์ ตำหนักแดง และโรงราชรถหลวง พร้อมจัดการบรรยาย ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ในวันศุกร์ เสาร์  และอาทิตย์ตามวันเวลาที่กำหนด นำชมวันละ 2 รอบ ในเวลา 16.30 น. และ 17.30 น.  สำหรับในเวลา 19.00 น.    ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์  ได้จัดการบรรเลงดนตรีสากลและดนตรีไทย พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย            จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร อาทิ โขน “รามเกียรติ์” ระบำโบราณคดีศรีสยาม รำซัดชาตรี ฟ้อนแพน ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมเลิศล้ำอาหารอาเซียน  เป็นการสร้างความตระหนักรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดสมาคมอาเซียน  ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการสาธิต     การปรุงและรับประทานอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีวัฒนธรรมด้านอาหารความคล้ายคลึงกัน     และแตกต่างกัน มุ่งหวังจะทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในการรวมเป็นประชาคม ASEAN Community ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในค่ำคืนนี้ได้มีการสาธิตอาหารอาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีทั้งความเหมือนและความต่าง โดยได้คัดเลือกอาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศเช่น อาม็อกของประเทศกัมพูชา กาโด กาโด ของประเทศอินโดนีเซีย  ซุปไก่ของประเทศลาว  นาซิ เลอมักของประเทศมาเลเชีย  หล่าเพ็ดของประเทศพม่า อโดโบ้ของประเทศฟิลิปปินส์  ข้าวมันไก่ของประเทศสิงคโปร์ อัมบูยัตของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  เปาะเปี๊ยะของประเทศเวียดนาม และต้มยำกุ้งของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้นำอาหารที่มีความคล้ายคลึงกันแต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น ก๋วยเตี๋ยวของประเทศไทย คล้ายกับ เฝอของประเทศเวียดนาม  มิของประเทศบูรไน  ลักซาของประเทศสิงคโปร์ บันสิทของประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนน้ำพริกของประเทศไทย  ประเทศลาวเรียกว่าแจ่วปลาร้า  ประเทศพม่าเรียกว่า บาลาฉ่อง ประเทศบรูไนเรียกว่า บัล เทอรง ส่วนอินโดนีเซียและมาเลเซียเรียกว่า ซัมบัล รวมทั้งยังมีขนมจีน ขนมครก และส้มตำ ที่นำมาให้ชมและชิมด้วย

ผู้สนใจกิจกรรมยลพิพิพิธภัณฑ์ยามค่ำสามารถเข้าชมได้

 • วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
 • วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558
 • วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
 • วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
 • วันเสาร์ที่ 4 เมษายน  2558
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558
 • วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
 • วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558
 • ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น.

ราคาบัตรเข้าชม

 • ชาวไทยราคา 50 บาท
 • ชาวต่างชาติ ราคา 220 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 1333
ที่มา :http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-45-47/item/90693-กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน-“ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ-เลิศล้ำอาหารอาเซียน.html