logotype
เทศกาลตรุษจีน 2563

ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ทุกคนต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ตรุษจีนถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมากช่วงหนึ่งของชาวจีน และยังแผ่อิทธิพลไปถึงการฉลองปีใหม่ของชนชาติที่อยู่รายรอบ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ม้ง มองโกเลีย เวียดนาม ทิเบต เนปาล และภูฐาน สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกันก็จะมีประเพณีเฉลิมฉลองต่างกันไป

การจุดประทัดและเชิดสิงโตในวันตรุษจีน
การไหว้เจ้าและอาหารไหว้เจ้า ความเชื่อโชคลางในวันตรุษจีน
15 วันแห่งการฉลองและอั่งเปา งานตรุษจีนทั่วไทย


ตรุษจีนในประเทศไทยประจำปี 2563

ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือ วันจ่าย วันไหว้ และวันปีใหม่

วันจ่าย หรือ ตื่อเส็ก (23 มกราคม 2563)

 • คือ วันก่อนวันสิ้นปี
 • เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ก่อนที่ร้านค้าทั้งหลายจะปิดร้านหยุดพักผ่อนยาว
 • ในตอนค่ำจะมีการจุดธูปอัญเชิญเจ้าที่ หรือ ตี่จู๋เอี๊ย ให้ลงมาจากสวรรค์เพื่อรับการสักการะบูชาของเจ้าบ้าน หลังจากที่ได้ไหว้อัญเชิญขึ้นสวรรค์เมื่อ 4 วันที่แล้ว

วันไหว้ (24 มกราคม 2563)

 • คือ วันสิ้นปี
 • จะมีการไหว้ 3 ครั้ง คือ
  1) ตอนเช้ามืด
  - จะไหว้ไป๊เล่าเอี๊ย เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ
  - เครื่องไหว้คือ เนื้อสัตว์ 3 อย่าง (ซาแซ ได้แก่ หมูสามชั้นต้ม ไก่ เป็ด ปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นได้ หรือมากกว่านั้นได้จนเป็นเนื้อสัตว์ห้าชนิด) เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทอง
  2) ตอนสาย
  - จะไหว้ไป๊เป้บ๊อ คือการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง
  - เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซ อาหารคาวหวาน (ส่วนมากจะทำตามที่ผู้ที่ล่วงลับเคยชอบ) รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
  - หลังจากนั้น ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล
  - ถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด จะแลกเปลี่ยนอั่งเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว
  3) ตอนบ่าย
  - จะไหว้ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
  - เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่ง ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเป็นสิริมงคล

วันขึ้นปีใหม่ หรือ วันเที่ยว หรือ วันถือ (25 มกราคม 2563)

 • คือวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปี (ชิวอิก)
 • วันนี้ ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน คือ ไป๊เจีย
 • ไป๊เจีย คือ การไปไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “กา” ซึ่งไปพ้องกับคำว่าทอง เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนำโชคดีไปให้ จะมอบส้มจำนวน 4 ผล ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชาย เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้าน เป็นต้น


งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563

 • ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ภายใต้แนวคิด “ปีหนูทอง โชคดีทวีผล มงคลลาภ”
 • ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องบริเวณใกล้เคียงไปถึงแยกราชวงศ์
กิจกรรมภายในงาน
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ในวันที่ 25 ม.ค. 63 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในเวลา 18.00 น.
  • เวลา 16.00 น. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขาเยาวราช เสวยพระกระยาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • จากนั้นเสด็จฯ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ทรงนมัสการพระพุทธทศพลญาณ ณ พระอุโบสถ และ ทรงนมัสการพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
  • จากนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทย
  • ต่อจากนั้นเสด็จฯ โดยรถรางไปยังมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อนมัสการพระอวโลกิเตศวร ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 และคณะกรรมการมูลนิธิเทียนฟ้า เสด็จฯ ทอดพระเนตรซุ้มจำหน่ายสินค้า อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โครงการคอยตุง เป็นต้น
  • จากนั้นเสด็จฯ หยั่นหวอหยุ่น เด็กสมบูรณ์ เสด็จฯ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชัยภูมิการาม จากนั้นเสด็จฯ ห้างขายยาเขี้ยงเฮงฮั่วกี่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช
  • ต่อมา เสด็จฯ ซอยอิสรานุภาพ (ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ) รับของถวายจากประชาชน แล้วแวะพักพระราชอิริยาบถ ณ ร้านง่วนสูน
  • จากนั้นเสด็จฯ ยังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
  • แล้วเสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีวัดมังกร เสด็จขึ้นที่สถานีสามย่าน ทอดพระเนตรกิจการภายใน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยรถยนต์พระที่นั่ง
 • การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี จากมณฑลต่างๆของจีนมาถึง 150 ชนิด
 • การแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน
 • การออกบูธกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
 • การแสดงเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย
 • การแจกเหรียญที่ระลึกในเทศกาลตรุษจีนจำนวน 9,999 เหรียญต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปจนหมด ณ บูท ททท.
การจัดการจราจร
 • วันที่ 25 มกราคม 2563
  • เวลา 00.01 - 06.00 น. ปิดถนนเยาวราช
  • เวลา 18.00 - 24.00 น. ปิดถนนเยาวราช และถนนรอบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ
 • วันที่ 26 มกราคม 2563
  • เวลา 18.00 - 24.00 น. ปิดถนนเยาวราช


การขอความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษ

 • ขอความร่วมมือประชาชนจุดธูป เผากระดาษช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเหมาะสม
 • พร้อมทั้งหมั่นเก็บขี้เถ้าธูปและเถ้ากระดาษตามศาลเจ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจาย

ที่มา
 • https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1892168
 • https://www.komchadluek.net/news/regional/410506
 • https://www.dailynews.co.th/bangkok/750757