logotype
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

วันเด็กประจำปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563


ที่มา