logotype
กระทรวงการคลัง รายงานการใช้จ่ายผ่าน “ชิมช้อปใช้” g-Wallet 2 ยอดสูงถึง 1 หมื่นล้านบาท
Thursday, 12 December 2019 11:41

กระทรวงการคลัง รายงาน มาตรการ “ชิมช้อปใช้” มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวมเป็นจำนวน 11,787,584 ราย มียอดการใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,546 ล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ “ชิมช้อปใช้” มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวมเป็นจำนวน 11,787,584 ราย มียอดการใช้จ่ายทั้งสิ้น 21,546 ล้านบาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 มีผู้เติมเงินผ่าน g-Wallet ช่อง 2 จำนวน 406,253 ราย และมีผู้ใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet ช่อง 2 แล้วจำนวน 324,431 ราย ยอดการใช้จ่ายรวม 9,916 ล้านบาท เฉลี่ยการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 อยู่ที่ 30,564 บาทต่อราย ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ ประมาณ 400 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า จากยอดใช้จ่ายดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า จากการที่มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั้ง 3 เฟส ประสบความสำเร็จอย่างสูง ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพิ่มเติม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่มีการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ซึ่งจะมีการแจกของสมนาคุณพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ทั้งฝั่งประชาชนและร้านค้า มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท โดยประชาชนที่ใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 สำหรับยอดสะสมทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับของสมนาคุณกว่า 500 รายการ สำหรับยอดสะสมผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ตลอดมาตรการ ประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของสมนาคุณชิ้นใหญ่เพิ่มเติม ได้แก่ รถยนต์ และรถกระบะ นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ทุก ๆ 1 ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการชำระเงิน 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับทองคำกว่า 100 รายการ โดยสามารถลุ้นรับของสมนาคุณรวม 6 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 วันศุกร์ที่ 3 10 17 และ 24 มกราคม 2563 และวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง 3 เฟส สามารถใช้สิทธิ์ภายใต้มาตรการได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้และมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ 20 แล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของสมนาคุณอีกด้วย

 


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25159