logotype
กระทรวงการคลัง เผยมาตรการ “ชิมช้อปใช้” คืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกตัดสิทธิ์
Friday, 06 December 2019 21:34

ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ในการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. ถึงวันที่ 5 ธ.ค.2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 3 เฟส เป็นจำนวน 11,780,066 ราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 19,233 ล้านบาท

นายพรชัย  ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการ “ชิมช้อปใช้” (มาตรการฯ) ในการใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 3 เฟส เป็นจำนวน 11,780,066 ราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 19,233 ล้านบาท

จากความสำเร็จของมาตรการฯ ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่ง อย่างไรก็ดี การดำเนินมาตรการฯ ในช่วงแรกมีกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามมาตรการฯ แต่ไม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ในจังหวัดที่มิใช่ภูมิลำเนาของตนเองได้จึงถูกตัดสิทธิ์ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ให้สามารถใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ได้ทุกจังหวัด ในการนี้ จะมีการคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกตัดสิทธิ์ในกรณีดังกล่าวสำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 มกราคม 2563 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการยืนยันตัวตนจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและถ่ายรูปเปรียบเทียบใบหน้าในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถใส่หมายเลข PIN เดิม เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันและรับสิทธิ์ได้ทันที ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้ายืนยันตัวตน ขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว

รองโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง 3 เฟส สามารถใช้สิทธิ์ภายใต้มาตรการได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เพื่อมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้และมีสิทธิได้รับเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ 20 อีกด้วย

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25067