logotype
การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 17 October 2019 09:41

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร หมายถึงการชมเมือง และเป็นโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี ซึ่งการจัดด้วยวัตถุประสงค์เช่นนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2468

 • สมัยรัชกาลที่ 7 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งนั้นมีการเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคและทางชลมารคเป็นครั้งสุดท้าย
 • สมัยรัชกาลที่ 8 ไม่มีการจัดพิธีบรมราชาภิเษก
 • สมัยรัชกาลที่ 9 มีเหตุหลายประการไม่พร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กระทั่งเสด็จนิวัตพระนครและประทับเป็นการถาวร ได้มีการฟื้นฟูพิธีถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งครั้งนั้นเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แต่ไม่ใช่การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร จึงถือว่าว่างเว้น 94 ปี
 • สมัยรัชกาลที่ 10 มีการจัดพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์


กำหนดการพระราชพิธี

กำหนดการซ้อม

 • ซ้อมย่อย วันที่ 12, 19, 26 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
 • ซ้อมใหญ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.

กำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 • วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เส้นทาง

 • จากท่าวาสุกรี ถึง ท่าราชวรดิฐ (ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 • ใช้ขบวนเรือ 52 ลำ ความยาวของขบวนเรือประมาณ 1.2 กม.
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยบทเห่เรือทั้งหมด 3 องก์ด้วยกัน ประกอบด้วยบทสรรเสริญพระบารมี (บทใหม่), บทชมเมือง และบทชมวัง ซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยนาวาเอกทองย้อย แสงสินชัยการเฝ้ารับเสด็จและชมขบวนเรือของประชาชน

เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้

 • พื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชนและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 1,000 คน
 • พื้นที่ตามสถานที่หน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 4,000 คน
 • พื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณ 15,600 คน
 • พื้นที่ตามสถานที่ของภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน ร้านอาหาร โรงแรม ประมาณ 6,000 คน
 • 6 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เมื่อเรือพระที่นั่งเคลื่อนผ่าน ได้แก่
  • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
  • วัดสามพระยาวรวิหาร
  • วัดบวรมงคลราชวรวิหาร
  • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  • วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
  • วัดคฤหบดี

เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง

 • เส้นทางเสด็จฯ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน-ท่าวาสุกรี ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร จำนวน 4,000 คน
 • เส้นทางเสด็จฯ กลับจากท่าราชวรดิฐ ถนนหน้าพระลาน-พระราชวังดุสิต ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร จำนวน 10,000 คน

จุดคัดกรอง

 • ใช้บัตรประจําตัวประชาชนในการแสดงตน ณ จุดคัดกรอง
 • 20 จุดคัดกรอง ได้แก่
  • มทร.พระนคร
  • ใต้สะพานพระราม 8
   - ฝั่งพระนค
   - ฝั่งธนบุรี
  • พิพิธภัณฑ์บางลำพู
  • ทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พระแม่ธรณีบีบมวยผม
  • สนามหลวง
   - ด้าน ม.ธรรมศาสตร์
   - ด้านศาลฎีกา
  • ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร
  • ท่ามหาราช
  • ท่าช้าง
  • แยกท่าเตียน
  • หน้าวังสราญรมย์
  • เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
  • ทางเข้าท่ารถไฟ
  • อุทยานสถานพิมุข
  • ท่าเรือวังหลัง
  • หน้าวัดระฆังโฆสิตาราม
  • ปากซอยวัดอรุณราชวราราม
  • หน้าวัดกัลยาณมิตรวรวิหาร


บริการประชาชน

 • จุดตั้งโรงครัวพระราชทาน สำหรับประชาชน 7 จุด
  • โซน 1 วัดสามพระยา โดยสมาคมภัตตาคารไทย
  • โซน 2 สนามหลวง โดยสมาคมภัตตาคารไทยและสหฟาร์ม
  • โซน 3 สวนนาคราภิรมย์ โดยสหฟาร์ม
  • โซน 4 วัดอมรคีรี โดยกรุงเทพมหานคร
  • โซน 5 วัดอมรินทรารามวรวิหาร โดยสมาคมภัตตาคารไทย
  • โซน 6 วัดกัลยาณมิตร โดยสมาคมภัตตาคารไทย
  • โซน 7 ริมคลองหลอด วัดราชนัดดา โดยกรุงเทพมหานคร
 • จุดบริการอาหาร 30 จุด โดยกำหนดเวลาให้บริการ 3 มื้อ
  • มื้อเช้า เวลา 8.00 - 10.00 น.
  • มื้อกลางวัน เวลา 12.00 - 14.00 น.
  • มื้อเย็น  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • จุดบริการน้ำดื่ม จะจัดไว้ตามจุดรวมพลจุดเดินทางของประชาชน และตามสถานที่เฝ้าฯ รับเสด็จ 53 จุด
 • จุดบริการทางแพทย์  37 จุด และมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 120 ชุด กระจายตามพื้นที่ต่างๆ
 • บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่ รถสุขา จำนวน 54 คัน ให้บริการ 22 จุด และติดตั้งตู้สุขา 2 จุด รวม 20 ตู้ ดังนี้


การเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธี

การรถไฟ จัดบริการฟรีขบวนพิเศษเพิ่มโบกี้เข้ากรุงเทพฯ 4 ทิศ ได้แก่
 • สายเหนือ
  • ขบวน 320 อยุธยา - กรุงเทพ ต้นทาง 09.30 - ปลายทาง 11.00 น.
  • ขบวน 321 กรุงเทพ - อยุธยา ต้นทาง 20.15 - ปลายทาง 21.50 น.
 • สายใต้
  • ขบวน 322 นครปฐม - ธนบุรี ต้นทาง 09.55 - ปลายทาง 10.50 น.
  • ขบวน 333 ธนบุรี - นครปฐม ต้นทาง 20.00 - ปลายทาง 21.00 น.
 • สายตะวันออก
  • ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ ต้นทาง 09.20 - ปลายทาง 10.45 น.
  • ขบวน 325 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 20.05 - ปลายทาง 21.25 น.
 • สายแม่กลอง
  • ขบวน 4322 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 09.35 - ปลายทาง 10.30 น.
  • ขบวน 4347 วงเวียนใหญ่ - มหาชัย ต้นทาง 20.10 - ปลายทาง 21.00 น
รถไฟฟ้า BTS และ รถ MRT
 • รถไฟฟ้าบีทีเอส ฟรีตลอดเส้นทาง
  • สายสุขุมวิท ตั้งแต่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงสถานีเคหะฯ
  • สายสีลม ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ  ถึงสถานีบางหว้า
 • รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ตลอดระยะเวลาให้บริการ ผู้โดยสารสามารถกดรับบัตรโดยสารฟรีได้ทุกสถานี หรือรับบัตรฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
 • สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทแบบเติมเงิน ระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าว
 • ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมจำนวนเที่ยว ต้องกดรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายบัตร หรือรับบัตรฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
 • ยกเว้นค่าโดยสารในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ
  • รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน-สถานีหลักสอง)
  • รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)
 • บริการที่จอดรถฟรีทุกอาคารและลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว ได้แก่
  • MRT สายสีน้ำเงิน
   • อาคารจอดแล้วจร บริเวณสถานีลาดพร้าว, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีหลักสอง
   • ลานจอดแล้วจร บริเวณสถานีรัชดาภิเษก, สถานีห้วยขวาง, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีพระราม 9, สถานีเพชรบุรี,สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, และสถานีสามย่าน
  • รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จำนวน 4 แห่ง
   • บริเวณสถานีคลองบางไผ่
   • สถานีสามแยกบางใหญ่
   • สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ
   • สถานีแยกนนทบุรี 1
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
 • เปิดให้บริการฟรีแก่ประชาชนในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 – 24.00 น.
 • ประชาชนสามารถขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี
รถ Taxi สาธารณะ และรถจักรยานยนต์จิตอาสา
 • บริการรับ - ส่ง ประชาชน เข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • บริการส่ง ณ จุดรับ-ส่ง ขสมก. รอบบริเวณงาน และพื้นที่ใกล้เคียงระยะไม่เกิน 5 กม.
 • แท็กซี่สาธารณะ
  • เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 น.
  • จะจอดให้บริการ ที่ ถนนอัษฎางค์
 • รถจักรยานยนต์จิตอาสา
  • เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 น.
  • ฝั่งพระนคร จอดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ , วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร , เชิงสะพานพระราม ๘ ฝั่งพระนคร , สี่แยกคอกวัว , อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย
  • ฝั่งธนบุรี จอดที่ ท่าน้ำวัดบวรมงคล (วัดลิงขบ) , เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี , เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด - จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง
 • เส้นทางที่ 1 
  • เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)
 • เส้นทางที่ 2
  • สโมสรตำรวจ, ม.เกษตรศาสตร์ - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)
 • เส้นทางที่ 3
  • สโมสรทหารบก, กทม.2 - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตเทเวศร์
 • เส้นทางที่ 4
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
 • เส้นทางที่ 5
  • ที่จอดรถ MRT สำนักงานใหญ่, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่ - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
 • เส้นทางที่ 6
  • อีเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • เส้นทางที่ 7
  • ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ มักกะสัน - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • เส้นทางที่ 8
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ หน้าร้านอาหารสกายไฮ
 • เส้นทางที่ 9
  • เซ็นทรัลพระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณท่าเตียน
 • เส้นทางที่ 10
  • พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)
 • เส้นทางที่ 11
  • เซ็นทรัลเวสเกต - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
บริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ จำนวน 6 เส้นทาง
 • เส้นทางที่ 1
  • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณหน้าร้านอาหารสกายไฮ
 • เส้นทางที่ 2
  • สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร)
 • เส้นทางที่ 3
  • วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี และบริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร
 • เส้นทางที่ 4
  • สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
 • เส้นทางที่ 5
  • สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
 • เส้นทางที่ 6
  • สถานีรถไฟหัวลำโพง - สนามหลวง
  • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)
บริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ แทนเรือข้ามฟาก จำนวน 2 เส้นทาง
 • เส้นทางที่ 1 สะพานกรุงธน (หน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์) - สนามหลวง
 • เส้นทางที่ 2 สะพานกรุงธน (หน้าสถานีดับเพลิงสามเสน) - สนามหลวง
 • จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)
บริการทางเรือ จัดเรือบริการฟรี วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 • เรือด่วนเจ้าพระยา
  • ด้านเหนือ ตั้งแต่ ท่าเรือนนทบุรี - ท่าเรือซังฮี้ เวลา 12.00 - 18.00 น. ในทุกๆ 1 ชั่วโมง
  • ด้านใต้  ตั้งแต่ ท่าเรือสาทร - ท่าเรือสะพานพุทธฯ เวลา 07.00 - 18.00 น. ในทุกๆ 1 ชั่วโมง
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ
  • ท่าเรือประตูน้ำ - ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เวลา 7.00 - 20.00 น. ให้บริการทุกๆ 10 นาที
จุดจอดรถ จัดเตรียมพื้นที่รวม 27 จุด รองรับได้ 26,000 คัน ทุกจุด มีบริการรถ Shuttle Bus เพื่อเข้าสู่งาน
  กรุงเทพฯ ชั้นนอก กรุงเทพฯ ชั้นกลาง
  ทิศเหนือ
  • เมืองทองธานี
  • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
  • ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
  • ม.เกษตรศาสตร์
  • สโมสรตำรวจ
  • สำนักงานอัยการสูงสุด
  • ศาลอาญารัชดา
  • อาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าว
  • อาคารจอดรถ MRT รัชดา
  • แอร์พอร์ตลิ้งค์ สถานีมักกะสัน
  • ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
  • คลังสินค้าท่าเรือคลองเตย (โกดังสเตเดี้ยม)
  • โรงงานยาสูบ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
  • สโมสรกองทัพบก
  ทิศใต้
  • ลานพุทธมณฑลสาย 4
  • เซ็นทรัลศาลายา
  • เซ็นทรัลพระราม 2
  • รร.บางมดวิทยา
  • วิทยาลัยทองสุข
  • อู่จอดรถ บรมราชชนนี
  ทิศตะวันออก 
  • พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
  • เมกะบางนา
  • อีเกียบางนา
  • ไบเทคบางนา
  ทิศตะวันตก
  • เซ็นทรัลเวสต์เกต
  • อาคารจอดรถบางรักน้อยท่าอิฐ


การแต่งกาย


การถ่ายทอดสด

 • ตั้งแต่เวลา 15.15 น. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี
 • ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


การประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ

 • ระหว่างวันที่ 13 -  25 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น. และวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 - 24.00 น.
 • ประดับ ณ สะพานบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 13 แห่ง ได้แก่
  • สะพานพระราม 3
  • สะพานพระราม 4
  • สะพานพระราม 5
  • สะพานพระราม 7
  • สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
  • สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • สะพานพระพุทธยอดฟ้า
  • สะพานพระปกเกล้า
  • สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • สะพานกรุงธน
  • สะพานกรุงเทพ
  • สะพานภูมิพล 1 และ 2


การจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้ฯ

 • ชื่องาน นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง
 • กำหนดการ
  • พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
  • ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 21.00 น
 • รายละเอียดงานนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  • ส่วนที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ สยามรัฐสีมา จัดแสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านจอ LED  พร้อมอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  การจัดแสดงองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน
  • ส่วนที่ 2 ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร" จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง 4 ลำ  การแสดงเห่เรือจากกองทัพเรือและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ละครนอก และละครใน
  • ส่วนที่ 3 ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน จัดแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม แสดงถึงวิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำก่อให้เกิดเป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ส่วนที่ 4 "เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย" นำเสนอวิถีไทยและสุดยอดอาหารไทยเลิศรส โดยในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดนิทรรศการ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมจนถึงวันที่  11 พฤศจิกายน 2562
 • ภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯ ได้จัดทำอารยสถาปัตย์และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ
 • ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี 2 เส้นทาง ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด
  • เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริเวณหน้าศาลฎีกา จำนวน 5 คัน
  • เส้นทางที่ 2 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริเวณวงเวียน รด. จำนวน 5 คัน

ที่มา
Last Updated on Thursday, 12 December 2019 12:20