logotype
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

กำหนดการ

 • มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิม ช้อป ใช้ ”
 • ท่องเที่ยวภายในวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562


วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
 • สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน และมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มี Smart Phone ที่มีเครือข่าย Internet และ มี E-mail
 • ครอบครัวหนึ่งจะลงทะเบียนหลายคนก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้
 • จำกัดเฉพาะ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น


เงื่อนไข

 • การชำระเงินจะต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ (ร้านค้า ร้านอาหาร) ที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น
  • การช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น จะต้องเป็นสินค้าโอท็อป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ถุงเงิน
  • ค่าที่พัก จะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • การใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะต้องมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ หากมีบัญชีธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว สามารถสมัครใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ได้เลยด้วยตัวเอง โดยใช้หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต หรือ รหัสผู้ใช้งาน KTB netbank เดิม
 • ต้องเดินทางท่องเที่ยว และเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน
 • หากไม่ใช้จ่ายตามเวลาและสถานที่ลงทะเบียน ระบบจะตัดสิทธิให้ผู้ลงทะเบียนรายต่อไปทันที ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิซ้ำเป็นครั้งที่ 2


-: ประชาชน

ลงทะเบียน

 • ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562
 • บนเว็บไซต์ของททท. https://thai.tourismthailand.org (รอประกาศ)
 • ระบุจังหวัดที่จะท่องเที่ยว ยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • จำกัดเฉพาะ 10 ล้านคนแรกเท่านั้นหรือจนกว่าสิทธิจะหมด
 • กำหนดเป็นรอบๆ จำนวน 10 รอบ รอบละ 1 ล้านคน

รอรับ SMS

 • จากนั้นจะได้รับ SMS ยืนยันแจ้งสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ
 • หลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ

ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วน ดังนี้

 • เป๋าตังช่อง 1
  • รัฐบาลจะโอนสิทธิ 1,000 บาท
  • เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยันในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด
  • ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
  • หากไม่ใช้จ่ายตามเวลาและสถานที่ลงทะเบียน ระบบจะตัดสิทธิให้ผู้ลงทะเบียนรายต่อไปทันที
  • ไม่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิซ้ำเป็นครั้งที่ 2
 • เป๋าตัง ช่อง 2
  • ประชาชนสามารถเติมเงินของตนเองเข้าเป๋าตัง ช่อง 2 เพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการร้านค้า “ชิมช้อปใช้”
  • ตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ครบ 30,000 บาทจะได้ วงเงินชดเชยคืน 15 % ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (ได้รับคืนในเดือนธันวาคม 2562)


-: ผู้ประกอบการ

ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ประกอบด้วย
 • ร้านค้าประเภทชิม ช้อป ใช้
  • ร้านประเภท "ชิม" เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่ม
  • ร้านประเภท "ช้อป" โดยต้องเป็นร้านค้าท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน
  • ร้านประเภท "ใช้" สำหรับบริการให้ที่พัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ
  • โดยเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC อยู่แล้ว
 • ร้านค้าทั่วไป
  • เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปฯ "ถุงเงินประชารัฐ" เดิมอยู่แล้ว

กำหนดวันและสถานที่ยื่นใบสมัคร

 • กรุงเทพมหานคร : กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน)
  - ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่วนภูมิภาค : สำนักงานคลังจังหวัด
  - ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • จุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง
  - ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  - จุดให้บริการจะอยู่หน้าธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) ของแต่ละห้างสรรพสินค้าที่แจ้งไว้
บิ๊กซี เซ็นทรัล แมคโคร
 • สาขาการเคหะพระราม
 • สาขาอ่อนนุช
 • สาขาสุขาภิบาล 3
 • สาขาแจ้งวัฒนะ
 • สาขาปิ่นเกล้า
 • สาขาพระราม 3
 • สาขาแกรนด์พระราม 9
 • สาขาลาดพร้าว
 • สาขาอีสวิลล์
 • สาขาจรัญสนิทวงศ์

เอกสาร/หลักฐาน

 • แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
 • หนังสือรับรอง (แบบใดแบบหนึ่ง)
  • หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ
  • หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
  • กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • กรณีมอบอำนาจ
  • ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • ให้พยานเซ็นต์ชื่อรับรอง
  • พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วย
  • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา
  • ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
  • ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ
  • หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้
 • โทรศัพท์ Smart Phone
  • มีเครือข่าย Internet
  • ติดตั้ง Application ถุงเงิน
หมายเหตุ
 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่เคยติดตั้งเครื่อง EDC
  • สามารถสมัครได้เช่นเดียวกับร้านค้าประเภท “ชิมช้อปใช้”
  • โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว
  • หลังจากนั้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ - ร้านค้ากลับไปในวันเดียวกัน
 • สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี แอปพลิเคชัน "ถุงเงินประชารัฐ" เดิมอยู่แล้ว
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัพเดท แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เวอร์ชั่นใหม่
  • หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่
ขั้นตอนหลังจากสมัครแล้ว
 • เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัส OTP ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันข้อมูล ก็จะสามารถใช้งาน แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ - ร้านค้ากลับไปในวันเดียวกัน และเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า ผู้ประกอบการจะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน
 • ร้านค้าหรือสถานประกอบการสามารถขอรับแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดให้ลูกค้ารับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ได้ที่
  • ส่วนภูมิภาค : สำนักงานคลังจังหวัด
  • ส่วนกลาง : กรมบัญชีกลาง
 • สำหรับผู้ประกอบการทุกแห่งจะสามารถรับวงเงินจากเป๋า 1 และ เป๋า 2 ได้ ยกเว้นร้านค้าขายสินค้าและบริการทั่วไปจะรับได้เฉพาะวงเงินในเป๋า 1 เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์  0-2127-7000  ต่อ 4662 6707

ที่มา