logotype
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ “เจ เอส แอล” จัดทำโครงการ “OPEN MIND”
Thursday, 15 August 2019 20:55

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ “เจ เอส แอล” จัดทำโครงการ “OPEN MIND” ยิงแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่คนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์ม มุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยในยุค ไทยแลนด์ 4.0

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “OPEN MIND THANK YOU”ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ว่า ภาคเกษตรกรรมนับเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศไทยแต่ในปัจจุบันภาคการเกษตรกรรมของไทยยังคงประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพการปรับแนวคิดให้แก่เกษตรกรตลอดจนประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมในยุค Thailand 4.0ซึ่งจะต้องปรับแนวคิดให้แก่เกษตรกรไปสู่การทำเกษตรให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างรายได้ที่ดีบนพื้นฐานของวิชาการและเทคโนโลยีที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับรู้ถึงแนวคิดวิธีการ และประโยชน์ของการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและเชิงพาณิชย์ตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและความปลอดภัยของอาหารระหว่างเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักรู้และความใส่ใจต่อการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จัดทำโครงการ “OPEN MIND” ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ตระหนักและหันมาใส่ใจการทำเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางการสื่อสารในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งการจัดทำมินิซีรีส์“ OPEN MIND” จำนวน 24 ตอน ออกอากาศไปแล้วทางช่อง3 SD และการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์แมกกาซีน ผ่านเว็บไซต์ facebookและ YouTube ด้วย

“โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ สร้างการเชื่อมโยงทุกคนบนประเทศไทยเข้ากับการเกษตรกรรมผ่านการปรับภาพลักษณ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกรูปแบบใหม่มากขึ้น เพราะเรื่องอาหารและการบริโภคเป็นเรื่องของทุกคนดังนั้นการทำการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกันจะเป็นประโยชน์ในแง่องค์รวมของประเทศเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศได้ดึงศักยภาพในหลากหลายมิติมาช่วยกันแล้วก็จะสามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายขึ้นซึ่งการได้ร่วมมือกับภาคเอกชนองค์กรในครั้งนี้ ทำให้สามารถสื่อสารครอบคลุมทุกช่องทางทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการผลักดันแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทั้งนี้ สิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่เทรนด์ใหม่แต่เป็นเทรนด์ที่เป็นสากลของทั่วโลกคือการที่ทำให้มนุษย์กินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีซึ่งทั้งหมดมาจากแหล่งกำเนิดของอาหารเราต้องการสร้างให้ทุกคนตระหนักว่าอาหารที่ดีเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะมีกำลังสร้างสรรค์ให้ประเทศและสังคมน่าอยู่ขึ้นและเมื่อมีอาหารที่ดีอยู่ในบ้านของเกษตรกรเกษตรกรก็จะมีสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

สำหรับโครงการ “OPEN MIND” ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “OPEN MIND”  จำนวน24ตอนความยาวตอนละ3นาทีออกอากาศไปแล้วทางช่อง3 SD ในรายการมองโลกมองเราช่วงเวลา 8.00-8.30 น. โดยเนื้อหาจะพูดถึง เกษตรกรรมยั่งยืน,การรวมกลุ่มสหกรณ์,การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการเกษตรพาณิชย์, ผลกระทบของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตร, ความเข้าใจในการเลือกสินค้าการเกษตรและการบริโภคยั่งยืน, ระบบการทำการค้าเกษตรคุณธรรม, การตลาดการเกษตร และเตรียมการส่งออกสินค้าเกษตร โดยจะนำความรู้เหล่านี้สอดแทรกเข้าไปในรูปแบบความบันเทิง ซึ่งได้นักแสดงอาทิ ก็อต-จิรายุ ตันตระกูล, แจนจัง-เจตสุภา เครือแตง, จอร์จ-ฐปนัท สัตยานุรักษ์, ป๋อง-กพล ทองพลับ, ณัฏฐ์ กิจจริต และ พลอย-วรางคนาง วุฑฒยากร มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ภายในซีรีส์ นอกจากนั้นยังมีการจัดทำสื่อทางเลือกใหม่ “ออนไลน์แมกกาซีน” ด้วยรูปแบบของการใช้เว็บไซต์ facebookและ Youtube ด้วยการใช้เทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัย เพื่อเป็นการสื่อสารแบบ2ทางกับกลุ่มผู้ชมด้วย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ “OPEN MIND” และรับชมซีรีส์ “OPEN MIND” ย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/openmindth  และwww.youtube.com/user/JSLGlobalMedia

 ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22264