logotype
12 สิงหา มหาราชินีและวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันแม่แห่งชาติ


การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 สิงหาคม 2562

 • ตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติกับธงอักษรพระนามาภิไธย สก. ประดับดอกไม้ และกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
 • ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีฟ้า ตามอาคารสถานที่ราชการ ส่วนภาคเอกชน และบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม
 • ขอเชิญหน่วยงานราชการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร


การประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย (สำหรับบ้านเรือน)
 • ถือหลักให้ตัวเราต้องอยู่ข้างในบ้าน/อาคารเสมอ
 • ประดับธงชาติด้านขวามือของประตูหน้าบ้าน/อาคาร
 • ส่วนด้านซ้ายมือให้ประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "สก"

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

 • เวลา 07.15 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 488 รูป ที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามแต่ละจังหวัดกำหนด หรือ ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลได้ที่วัดใกล้บ้าน
 • เวลา 09.00 -17.00 น. สำนักพระราชวังจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 • เวลา 17.00 น. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมีริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังท้องสนามหลวง


วันที่ 13 สิงหาคม 2562

 • เวลา 09.00 น. จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน
 • เวลา 19.30 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาค จัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 • เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี ภายในได้พบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
  • การจัดทำสมุดเยี่ยมอักษรเบรลล์
  • จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
  • มอบสิ่งของใช้ส่วนตัว
  • กิจกรรม การแข่งขันชักเย่อ และฟุตบอลระหว่างคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

 • รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญ  สาธารณประโยชน์และบริการประชาชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล ตลอดเดือนสิงหาคม 2562
 • ทั้งนี้ รัฐบาลเชิญทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม


กิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ

1.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 • จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ(โขนเยาวชน) การแสดง 4 ภาค การแสดงดนตรีและขับร้อง กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน เช่น การวาดภาพ ออกแบบลายผ้า การแต่งคำขวัญวันแม่แห่งชาติ การปั้นตุ๊กตาชาววัง กิจกรรม “ถูกใจ ใช่เลย” มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แต่งกายผ้าไทยสวยงาม และการจำหน่ายสินค้าอาหาร ของใช้ เครื่องแต่งกาย และสินค้าทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-13  สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
 • ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา” ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เพชรบูรณ์
 • ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการผ้าไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และบริษัทซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด จัดงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม:Thai Treasures” ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
  • ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจากนางแบบชื่อดัง ประกอบด้วย ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพื้นถิ่นและชุดผ้าไทยร่วมสมัย และมีการนำ “ชุดไทยศิวาลัย” จากผ้ายกดอก จ.ลำพูน ที่ตัดเย็บโดยช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดง
  • มีการสาธิตและจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ ชุมชนทอผ้าไหม บ้านดอนข่า จ.ขอนแก่น ชุมชนห้วยไซสุขสวัสดิ์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี
  • กิจกรรมที่หาชมได้ยากเกี่ยวกับผ้าไหมและข้าวไทย อาทิ การสาธิตวิธีเก็บผ้าไหมแบบโบราณ เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าเบญจภาคี(5 นางพญาผ้าซิ่น) เทคนิคการปักซิ่นไหมคำซิ่น(ซิ่นบัว) และนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทย
  • ทั้งนี้ มีพิธีเปิดงานวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 • ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน
  • จัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
  • โดยนำสินค้าทางวัฒนธรรม ได้แก่ ผ้าไทย เครื่องประดับและของใช้
  • ไปร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี

2.กรมศิลปากร

 • จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร การบรรเลง ขับร้องดนตรีสากล และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ


3.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 • จัดการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “Romantic Piano Celebration for the Queen Mother” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


4.กรมการศาสนา

 • จัดกิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคล และจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • พร้อมกันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดกิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคลในส่วนภูมิภาค


5.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกรมหม่อนไหม

 • จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย ภายในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม–4 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
 • นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมประพันธ์เพลงพระมารดาของแผ่นดินซึ่งกำหนดแสดงดนตรีร่วมกับเพลงอื่นๆ ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่จากโครงการเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย ซึ่งจัดแสดงในงานนิทรรศการหลากศิลป์ร่วมสมัยและกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ


6.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 • จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562
 • โดยส่วนกลางมีกิจกรรมการแสดงรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “กษิธารา” ณ โรงละครแห่งชาติ (วังหน้า)

7.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

 • จัดการแสดงลิเกทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่อง อิเหนา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

8.หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

 • จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย
  • กิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จ.นครปฐม
  • รถโรงหนังเคลื่อนที่(โรงหนังเฉลิมทัศน์) ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.ตรัง และจ.สงขลา


9.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 • จัดกิจกรรมมอบถุงยากระดาษพอเพียงให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)


กิจกรรมอื่นๆ

วันแม่ แม่ขึ้น BTS -MRT- แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ฟรี (วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 - 24.00 น.)
 • รถไฟฟ้า BTS
  • คุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เมื่อมาพร้อมกับลูก (คุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูง ไม่เกิน 90 ซม.)
  • แม่และลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกันเท่านั้น ฟรีทุกเส้นทางตลอดทั้งวัน
  • ติดต่อขอรับคูปองพิเศษที่ห้องออกบัตรโดยสาร
  • ศูนย์ฮอตไลน์ BTS 026176000
 • รถไฟฟ้า MRT
  • ยกเว้นค่าโดยสารให้คุณแม่ที่โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงินและส่วนต่อขยาย) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ตลอดเส้นทางและตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ
  • คุณลูกสามารถพาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี โดยคุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ
  • ศูนย์ฮอตไลน์ MRT 026245200
 • รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์
  • คุณลูกพาคุณแม่มาแสดงบัตรประชาชนที่ห้องจำหน่ายตั๋ว (คุณแม่และคุณลูกไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลเดียวกัน) เพื่อรับคูปองเดินทางฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋วก่อนเดินทาง เพียงเท่านี้คุณแม่ก็สามารถเดินทางได้ฟรี

ที่มา