logotype
นายกรัฐมนตรี กำชับเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน-เกษตรกร แนะใช้น้ำอย่างประหยัด
Tuesday, 16 July 2019 10:18

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้ง กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน-เกษตรกร แนะใช้น้ำอย่างประหยัด

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบางพื้นที่เริ่มมีฝนทิ้งช่วง ทำให้ประชาชนและเกษตรกรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐ และจิตอาสา ไปติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและให้ความช่วยเหลือเป็นรายพื้นที่

“นายกฯ ทราบว่า บางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จึงกำชับให้ลงไปตรวจสอบปัญหาและแก้ไขโดยเร่งด่วน ส่วนพื้นที่ใดมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในช่วงนี้ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งทำงานเชิงรุก อย่าปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากไปถึงเกษตรกรว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เช่น กักเก็บน้ำไว้ใช้ในแหล่งน้ำของตัวเอง ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ขอให้ชะลอการปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ที่มีฝนตกตามปกติ ซึ่งคาดว่าน่าจะหลังเดือน ก.ย.ไปแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ การสูบน้ำ การแจกจ่ายน้ำ ทั้งพลเรือนและทหาร จัดสรรน้ำและสร้างการรับรู้ถึงข้อควรปฏิบัติให้ประชาชนและเกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่องด้วย

 


ที่มา :  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21603