logotype
รัฐบาล เชิญชวน"หิ้วปิ่นโตเข้าวัด" ลดใช้ถุงพลาสติก-กล่องโฟม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
Tuesday, 16 July 2019 10:16

รัฐบาล เชิญชวนพุทธศาสนิกชน "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด" ลดใช้ถุงพลาสติก-กล่องโฟม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยแนะนำให้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม คือ การหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เช่นเดียวกับเมื่อก่อนที่ประชาชนนิยมใช้ปิ่นโตใส่อาหารหรือขนมไปวัด แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนนิยมใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมใส่อาหารจนเป็นเรื่องปกติ เพราะสะดวกสบายกว่า ทำให้เกิดขยะที่ย่อยสลายยากและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

"นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลเดินหน้าจัดการขยะพลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก และขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงอาจใช้โอกาสนี้หิ้วปิ่นโตบรรจุอาหาร ใส่ถุงผ้า หรือตะกร้า เข้าวัดแทนการใช้ถุงพลาสติก"

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้วัดทั่วประเทศจัดการขยะอินทรีย์จากเศษอาหารเหลือใช้ร่วมกับชุมชน โดยอาจนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือทำน้ำหมัก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น การเกษตร อีกด้วย

 


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21602