logotype
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ 20 มิ.ย.62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สถานที่ : ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.

การเดินเทาง :

 • รถส่วนตัว
  • สามารถจอดรถได้ที่ สวนสัตว์ดุสิต ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
  • มีรถบริการฟรี เข้าถึงบริการเวณงาน
 • รถโดยสารสาธารณะ
  • ขสมก.จัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี จอดรับ - ส่งทุกป้าย จำนวน 4 เส้นทาง
   • เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จอดส่งที่หน้ากองทัพภาคที่ 1 ให้บริการ 5 คัน
   • เส้นทางที่ 2 หัวลำโพง จอดส่งที่หน้า บช.น. ให้บริการ 5 คัน
   • เส้นทางที่ 3 สนามหลวง จอดส่งที่หน้า บช.น. ให้บริการ 5 คัน
   • เส้นทางที่ 4 วงเวียนใหญ่ จอดส่งที่หน้า บช.น. ให้บริการ 5 คัน
  • ทั้งนี้ การจัดเดินรถโดยสารทั้ง 4 เส้นทาง ท่าต้นทางทั้ง 4 จุด รถคันแรกออก เวลา 15.00 น. รถคันสุดท้ายออก เวลา 17.00 น. ส่วนท่าปลายทาง (พื้นที่จัดงาน) ให้บริการเดินรถ จนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด ระยะเวลาการปล่อยรถ ปล่อยรถออกทุกๆ 10 นาที

พิธีสงฆ์

 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงนำพระสงฆ์ จำนวน 157 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
 • การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็ก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์
 • โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์
 • พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ และข้อความสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้มีศรัทธาบำเพ็ญธรรมทุกคน.
 • ดาวน์โหลดหนังสือ


ที่มา