logotype
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562


การปฏิบัติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กำหนดการและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี 41 พรรษา

วันที่ 1 - 10 มิ.ย. 62

 • ประดับ
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรมบริการประชาชน ณ เต็นท์บริการ ท้องสนามหลวง
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกพันธุ์กล้าไม้ และสาธิตวิธีการทำถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน
 • กระทรวงมหาดไทย บริการทำบัตรประชาชน
 • กระทรวงแรงงาน การสาธิตและฝึกอาชีพ
 • กระทรวงยุติธรรม รับปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/การบริการด้านงานยุติธรรม
 • กระทรวงสาธารณสุข การสาธิตการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
 • กรุงเทพมหานคร การให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจฟันและวัดสายตา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริการตัดผม การสาธิตและฝึกอาชีพ
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และบริการนวดแผนไทยโดยคนพิกา
วันที่ 3 มิถุนายน 2562
 • เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
  • ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 410 รูป รับบิณฑบาต  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
  • ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม
 • เวลา 09.00 - 17.00 น. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  • ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • เวลา 19.00 น. พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  • ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง เวลา 19.00 น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
  • ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
  • ต่างประเทศ จัดพิธีตามความเหมาะสม ณ สถานที่ที่สถานเอกอัครราชฑูตกำหนด
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
 • เวลา 08.30 การจัดริ้วขบวนอัฐเชิญพานพุ่มไปถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ภาคีเครือข่ายเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ kick off “โครงการรักษ์คลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ” ณ คลองคูเดิม ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมลงเรือร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเดิมซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราโชบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
 • โดยจะเริ่มปฏิบัติการจริงในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 (รวมระยะเวลา 2 ปี)


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ที่มา