logotype
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

ประวัติโดยสังเขปของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 • วันเกิด 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรชายคนรองสุดท้อง จากจำนวน 8 คน ของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) กับนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)
 • การศึกษา
  • ประถมศึกษา : โรงเรียนวัดบ่อยาง
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 : โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปี 2478
  • มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • นักเรียนนายร้อย : โรงเรียนเทคนิคทหารบก ปี 2484
   ** เมื่อจบการศึกษา ในปี 2484 ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา จากนั้นเข้าสังกัดกองทัพพายัพ ภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ทำการรบในสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างปี 2485 – 2488 ที่เชียงตุง **
  • หลักสูตรนายทหารฝึกราชการ : โรงเรียนนายทหารม้า ระดับผู้บังคับบัญชาปี 2490
  • หลักสูตรผู้บังคับกองพัน : โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ปี 2496
  • หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก ปี 2503
  • หลักสูตรวิทยาลัยอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 ปี 2509
  • ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลลิปปินส์ ปี 2598
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555
 • ตำแหน่งสำคัญ
  • ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ยศพลตรี เมื่อปี 2511
  • รองแม่ทัพภาคที่ 2 ดูแลพื้นที่ภาคอีสาน ในปี 2516
  • แม่ทัพภาคที่ 2 ดูแลพื้นที่ภาคอีสานเมื่อปี 2517
  • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อปี 2520
  • ผู้บัญชาการทหารบก ในปี 2521
  • นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 16 ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย ระหว่างปี 2523 ถึง 2531
  • องคมนตรี ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2531
  • รัฐบุรุษ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2531
  • ประธานองคมนตรี
   • ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2541
   • ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
 • ถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 98 ปี 9 เดือน

กำหนดการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 วัน (ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562)
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง วางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน ในวาระครบ 7 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้
  • 15 วัน (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562)
  • 50 วัน (วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562)
  • 100 วัน (วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562)

กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ

 • จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการไว้ทุกข์

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก เป็นเวลา 21 วัน นับตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
 • สำนักนายกรัฐมนตรี มีประกาศดังนี้
  • ลดธงครึ่งเสา : ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน
  • ไว้ทุกข์ : ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง