logotype
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ปี 2562”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  • “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ปี 2562”

วันที่

  • 25 - 26 กรกฎาคม 2562

สถานที่

  • โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบการสัมมนา

Last Updated on Friday, 26 July 2019 16:30