logotype
งานกาชาด ประจำปี 2561

งานกาชาด ประจำปี 2561 ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น.
ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู

และในปี พ.ศ. 2561 นี้ งานมหรสพการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยจะถูกกล่าวขานและบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม กับกิจกรรมสืบสานอัตลักษณ์งานกาชาดในสวนสวย ใจกลางกรุงเทพ ณ สวนลุมพินี       ถ.พระรามที่ 4 ในบรรยากาศงานแฟร์ในสวน พบกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย อาทิ

 1. นิทรรศการพระบรมราชูปถัมภก 6 แผ่นดิน 125ปี สภากาชาดไทย จัดแสดงเพื่อเผยแพร่
  • พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  และองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อสภากาชาดไทยตลอด 125 ปี ท่านจะได้สัมผัสความงดงามแห่งการให้ผ่านภาพเหตุการณ์ต่างๆ  ตลอด 9 วัน 9 คืน
 2. ผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904, ร้านโครงการส่วนพระองค์
  • สวนจิตรลดา, ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย, ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก, ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และร้านมูลนิธิพระดาบส
 3. กระบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำ เชิญทุกท่านร่วมย้อนวันวาน ระลึกถึงความงดงาม
  • ตระการตาของริ้วกระบวนรถแห่กาชาดในความทรงจำ จากต้นกำเนิดรถแห่ในปี พ.ศ.2466 ด้วยการจำลองบรรยากาศการรับประชาสมาชิกที่หาชมได้ยาก ด้วยรถยนต์ และรถจักรยานที่ตกแต่งเป็นรูปต่างๆ เกี่ยวกับการอนามัยและ 4 ภารกิจของสภากาชาดไทย แสดงการแต่งกายตามเครื่องแบบชุดกาชาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีมหรสพแตรวงร่วมกระบวน แห่ผ่านหน้าพลับพลาที่ประทับวันที่ 23 พฤศจิกายน พร้อมการแสดงธง แปรขบวนอักษร และจอดเทียบแสดงให้ประชาชนร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561
 4. การจัดแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณที่หาชมได้ยาก พร้อมสาธิตการเล่นว่าว และจัดแสดงว่าวของหน่วยงานที่ร่วมประกวดตามแนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม”
  • โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ว่าวไทยโบราณและสืบสานอัตลักษณ์ของมนต์เสน่ห์งานกาชาด ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดการแข่งขันว่าวครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2467 โดยมีพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) เป็นนายสนามว่าวจัดที่ท้องสนามหลวงมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ขณะนั้นหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยได้ถึง 5,045.82 บาท  นอกจากนั้นยังมีการประกวดว่าวในงานกาชาดอีกด้วย จึงนับเป็นการริเริ่ม ส่งเสริม และสร้างสรรค์เกี่ยวกับว่าวไทย จนเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมา และในงานกาชาดประจำปีนี้จัดให้มีการประกวดว่าวของหน่วยงานที่ร่วมออกร้านในงานกาชาด อาทิ ว่าวปักเป้า ว่าวจุฬา ว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวงู ว่าวควาย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครแล้วกว่า 10 หน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นต้น  จะมีการตัดสินการประกวดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และจัดแสดงว่าวที่ร่วมการแข่งขันตลอดการจัดงานกาชาด 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสวนลุมพินี  และมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดนิทรรศการว่าว 4 ภาค, กิจกรรม DIY การทำว่าวจากวัสดุธรรมชาติ, การนำว่าวต่างๆ ขึ้นโชว์บนท้องฟ้าและจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ทดลองนำว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้า, การระบายสีที่ตัวว่าว โดยมีการตกแต่งสถานที่เป็นอุโมงค์ว่าว Landmark สำหรับถ่ายภาพ และการจำหน่ายว่าวชนิดต่างๆ เป็นที่ระลึก
 5. การประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2561 จำลองรูปแบบการประกวดธิดากาชาด
  • ครั้งแรกในปี พ.ศ.2504 สมัยนั้นเน้นความสำคัญของการมีมารยาทงามเป็นเกณฑ์การตัดสิน และผู้ครองตำแหน่งธิดากาชาดคนแรกคือ คุณจิตรา นรินทรางกูร ณ อยุธยา และคนที่สองคือ คุณจิตติมา สังขทรัพย์ และในปีนี้บรรยากากศการคัดเลือกสตรีไทยใจบุญจะกลับมาอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และโหวตสตรีไทยใจบุญมากความสามารถจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆ ที่ร่วมออกร้านในงานกาชาด โดยผู้ได้รับตำแหน่งขวัญใจงานกาชาดจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมสายสะพายและของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายตามลำดับ ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
  • รอบแรก วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ผู้เข้าประกวดแนะนำ
  • ตัวและหน่วยงานต้นสังกัดบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเก็บคะแนน
  • เครื่องแต่งกาย แต่งเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด
  • รอบที่ 2 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. รอบแสดง
  • ความสามารถพิเศษหรือเสนอผลงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (คนละไม่เกิน 3 นาที)
  • เครื่องแต่งกาย สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”
  • รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. จะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศ
  • จำนวน 1 ตำแหน่ง รองชนะเลิศ จำนวน 2 ตำแหน่ง และขวัญใจประชาชน 1 ตำแหน่ง
  • เครื่องแต่งกาย ชุดไทยสวยงาม
 6. การประกวดร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 พบกับการออกแบบร้านตามแนวคิด “125 ปี
  • สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม” ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ท่ามกลางบรรยากาศในสวนสวย และสอดคล้องไปกับแนวคิดที่กำหนด เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาสัมผัส ร่วมสนุก และถ่ายภาพ Check-in เป็นที่ระลึกในงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมสมัครแล้วแบ่งเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กรุงเทพมหานคร, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาชุมชน, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น
 7. การแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็ก โซนสวนสนุก ที่หาชมได้ยาก ย้อนวันวานจากปี พ.ศ. 2472
  • ที่สร้างความสนุกสนาน หวาดเสียวและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาร่วมงาน โดยนายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นผู้แสดงการขี่จักรยานยนต์ในถังเหล็กในสมัยนั้น และในงานกาชาดประจำปีนี้จะนำกลับมาแสดงเพื่อสร้างสีสันแห่งการย้อนวันวานให้กับงานกาชาดอีกครั้งหนึ่ง เฉพาะวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน และ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
 8. การแสดงสารพัน แสง สี บนเวทีกลาง ตลอด 9 วัน 9 คืน อาทิ แหล่ 125 ปี สภากาชาดไทย
  • จากแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2539 การแสดงลำตัดคณะแม่     ศรีนวล ขำอาจ (จากคณะหวังเต๊ะ) การแสดง Bangkok Dance การแสดงคอนเสิร์ต พร้อมความบันเทิงสุดพิเศษจากเหล่าศิลปิน นักแสดง ที่ร่วมใจกันมาสร้างความสนุกสนานและความสุขที่เกิดจากการเป็น     ผู้ให้กับสภากาชาดไทยตลอด 9 วัน 9 คืน ณ เวทีกลางงานกาชาด
 9. การสอยดาว เสี่ยงโชค ชิงรางวัล กับสารพันเกม สุดพิเศษ จากหน่วยงาน ที่ร่วมออกร้าน
  • ในงานกาชาดประจำปี 2561 กว่า 50 หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานกาชาด เพราะเป็นงานที่รวบรวมกิจกรรมการเสี่ยงโชค ชิงรางวัลในรูปแบบต่างๆ ไว้มากมาย รวมถึงของรางวัลสุดพิเศษให้ได้ลุ้นไปตลอด 9 วัน 9 คืน
  • มหกรรมสินค้าราคาถูก จากร้านค้าชื่อดัง อาทิ ร้านจุฬาโอสถ เหล่ากาชาดจังหวัด สินค้า
   โอท้อป ร้านอาหารสภากาชาดไทยกับเมนูสุดพิเศษ “ทองพลุเสวย” และร้านค้าเอกชนกว่า 70 ร้าน

นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทย อาทิ การรับบริจาคโลหิตในสวนสวย ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตลอดทั้งงาน จัดแสดงนิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพและภารกิจของสภากาชาดไทย เพลิดเพลินไปกับตู้กาชาปองสุดพิเศษให้ท่านลุ้นรับของที่ระลึกที่ต้องเก็บสะสมตลอดทั้งงาน ทั้งนี้ตลอดการจัดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี 9 วัน 9 คืน กองอำนวยการจัดงานกาชาดขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยการ “พกถุงผ้า ลดการใช้พลาสติก” เพื่อร่วมกันดูแลสวนลุมพินี สวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพให้มีความงดงาม และเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนของคนกรุงเทพตลอดไป

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถ.พระรามที่ 4 เดินทางสะดวก ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย

สอบถามเพิ่มเติม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
 • โทรศัพท์: 0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 2251 1218 ต่อ 124
 • โทรสาร: 0 2652 4440
 • เว็บไซต์: www.redcrossfundraising.org
 • อีเมล: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ที่มา http://bit.ly/redcrossfair2561