logotype
12 สิงหา มหาราชินีและวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


วันแม่แห่งชาติ


การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

1. หมายกำหนดการพระราชพิธีฯ


การประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธย (สำหรับบ้านเรือน)
 • ถือหลักให้ตัวเราต้องอยู่ข้างในบ้าน/อาคารเสมอ
 • ประดับธงชาติด้านขวามือของประตูหน้าบ้าน/อาคาร
 • ส่วนด้านซ้ายมือให้ประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "สก"

2. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.
 • ส่วนกลาง : ณ ท้องสนามหลวง
 • ส่วนภูมิภาค : ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561เวลา 18.00 น.
 • ส่วนกลาง : ณ ท้องสนามหลวง (วันที่ 13 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าฯถวาย ณ สวนจิตรลดา)
 • ส่วนภูมิภาค : ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม

4. การลงนามถวายพระพร (สำหรับประชาชน)

 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. - 13.00 น.
 • ส่วนกลาง : ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 • ส่วนภูมิภาค : ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
 • การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

5. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.
 • ส่วนกลาง : ณ ท้องสนามหลวง
 • ส่วนภูมิภาค : ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
 • ถ่ายทอดสด : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 • เพลงที่ใช้ในพิธี : เพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” (สำหรับเนื้อเพลงและทำนองเพลง สามารถดูรายละเอียดได้ทาง Youtube และกรมประชาสัมพันธ์จะทำเป็นตัวอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ในการถ่ายทอดสดวันที่ 12 สิงหาคม 2561)

6. การแต่งกาย (สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2561)

 • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ : ชุดปกติขาว
 • ประชาชน
  • สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน
  • สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
  • นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
 • หมายเหตุ : รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม 2561


7. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

 • ข้าราชการฝ่ายพลเรือนชาย
  • กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนแต่ไม่สวมหมวก ให้ใช้วิธีการถวายคำนับ
  • กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก ให้ใช้วิธีทำการวันทยหัตถ์
 • ข้าราชการฝ่ายพลเรือนหญิง
  • กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก ให้ใช้วิธีทำการวันทยหัตถ์
  • การแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนแต่ไม่สวมหมวก ให้ใช้วิธีการถอนสายบัว


กิจกรรมอื่นๆ

วันแม่ แม่ขึ้น BTS -MRT- แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ฟรี (วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 - 24.00 น.)
 • รถไฟฟ้า BTS
  • คุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เมื่อมาพร้อมกับลูก (คุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูง ไม่เกิน 90 ซม.)
  • แม่และลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกันเท่านั้น ฟรีทุกเส้นทางตลอดทั้งวัน
  • ติดต่อขอรับคูปองพิเศษที่ห้องออกบัตรโดยสาร ศูนย์ฮอตไลน์ BTS 026176000
 • รถไฟฟ้า MRT
  • คุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เมื่อมาพร้อมกับลูก (คุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูง ไม่เกิน 90 ซม.)
  • แม่และลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกันเท่านั้น ฟรีทั้งสีน้ำเงินและสีม่วงทุกเส้นทางตลอดทั้งวัน เวลา 05.30 - 24.00 น.
  • คุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูง ไม่เกิน 90 ซม.
  • ติดต่อขอรับคูปองพิเศษที่ห้องออกบัตรโดยสาร ศูนย์ฮอตไลน์ MRT 026245200
 • รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์
  • คุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี เมื่อมาพร้อมกับลูก (คุณลูกชำระค่าโดยสารปกติ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูง ไม่เกิน 90 ซม.)
  • แม่และลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกันเท่านั้น แสดงบัตรประชาชนแม่ลูกที่ห้องจำหน่ายตั๋ว
  • ฟรีสาย City Line และสาย Express Line
  • Call center 1690