logotype
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

พระราชประวัติและพิธีการ


การประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

การประดับไฟตกแต่ง

 • การประดับไฟตกแต่งบนถนนสายหลัก ได้แก่
  • ถนนราชดำเนินนอก
  • ถนนราชดำเนินกลาง
  • ถนนราชดำเนินใน
  • บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
  • บริเวณอาคารศาลาว่าการ กทม. 1 และ กทม. 2
 • สำหรับระยะเวลาการเปิด-ปิดไฟรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง


พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (ภาพพระราชทาน)


การแต่งกาย

 • รัฐบาลเชิญชวน (ไม่บังคับ) แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 • เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงกับวันสำคัญทางศาสนาพุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายสีขาวตามอัธยาศัยและประเพณีนิยมได้ หรือหากประชาชนไม่สะดวก หรือไม่มีเสื้อผ้าทั้ง 2 สีนี้สวมใส่ สามารถใส่เสื้อผ้าสีใดก็ได้ตามความเหมาะสม
 • กรณีการผลิตเสื้อเหลืองเพื่อจำหน่าย
  • ประชาชน : ผลิตได้แต่ต้องไม่มีตราสัญลักษณ์
  • หน่วยงานเอกชน : ผลิตได้แต่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานนั้น
 • ห้ามผลิตและจำหน่าย : เสื้อสีเหลืองที่มีอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับบนเสื้อเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับพระราชานุญาต


การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561
 • ณ ท้องสนามหลวง

การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 • ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
 • ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561
 • ณ ท้องสนามหลวง

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล

 • วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
 • ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • รัฐบาลขอพระราชทานพระราชานุญาต โดยนิมนต์พระสงฆ์ 243 รูป
 • ณ พระลานพระราชวังดุสิต
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 670 รูป
 • วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
 • ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง
 • ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัด
ริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชน
 • ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.
 • ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง
 • ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 • วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น.
 • ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง
 • ส่วนภูมิภาค กำหนดจัด ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

โครงการ “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน”

 • เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • โดยคัดเลือกชุมชนนำร่องใน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 ชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำน้ำสายรองและประชาชนในชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • กำหนดจัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดย
 • พื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งการจัด กิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคี เครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

 


ที่มา

 • http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6106130010071/2/29220
 • https://www.springnews.co.th/view/292909