logotype
งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”


วัตถุประสงค์การจัดงาน

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาวจะจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความงดงงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมรำลึกถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นการพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงปลายฤดูหนาว รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย


กำหนดการจัดงาน

 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561
  • วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 10.30 - 21.00 น.
  • วันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 22.00 น.
  • ขยายเวลาปิดเป็น 23.00 น. ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2561
 • ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

 


การเข้าชมงาน

 • เดินทางผ่านจุดคัดกรอง 4 จุด เปิดเวลา 08.00 น.ได้แก่
  • ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น.
  • บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้าม กองทัพภาคที่ 1
  • บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน
  • บนเกาะกลาง ใกล้ กองทัพภาคที่ 1 ถนน ราชดำเนินนอก
 • ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ณ จุดคัดกรอง
 • ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

 

การแต่งกาย

 • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานแต่งกายย้อนยุค ชุดไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดสุภาพได้ เนื่องจากเป็นเขตพระราชฐาน
 • ขอความร่วมมือห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อกล้าม
 • หากไม่มีชุดสุภาพสามารถซื้อชุดได้ที่จุดคัดกรองต่างๆ


การแบ่งโซนจัดงาน

งานแบ่งเป็น 3 โซน คือ

1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต

จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 มีการจัดสวนพันธุ์ไม้และน้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง

2.โซนสนามเสือป่า

จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง

3.โซนร้านอาหารและร้านค้า

ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย และการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุค


การจำหน่ายชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์จัดพิมพ์เป็นบัตร ส.ค.ส. 4 ภาพต่อ 1 ชุด ซึ่งสำนักพระราชวังจัดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาชุดละ 99 บาท โดยจะนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อหาได้ที่สำนักพระราชวัง

 

การออกร้านและการสนับสนุนการจัดงานของหน่วยงานต่างๆ

กระทรวงดิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • จิตอาสาบริการถ่ายภาพดิจิทัลให้ประชาชนภายในงาน
 • ร้าน "ไปรษนีย์กรุงสยาม" โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • “บริการโปสต์พาณิช” จำหน่ายแสตมป์ สิ่งสะสม และสินค้าไปรษณีย์
  • “ไปรษณีย์ฤดีสราญ” เป็นจุดเช็คอินและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกในรูปแบบย้อนยุค
  • “ไปรษณีย์นฤมิต” นำเสนอภาพและเรื่องราวกิจการไปรษณีย์ไทยบนจอภาพ
  • “โปสต์พิมพ์ใจ ” แจกของที่ระลึกพิเศษให้ประชาชนที่เข้ามาภายในร้าน
  • พบกับ กิจกรรม "แชะ แชร์ โพสต์" โดยการถ่ายรูปเช็คอินผ่าน FB , IG , TWITTER แล้วติด #ไปรสนีย์กรุงสยาม #อุ่นไอรักคลายความหนาว แชร์โพสเป็นสาธารณะ จะได้รับของที่ระลึกพิเศษ พร้อมพบกับศิลปิน - ดารารับเชิญ มาร่วมสร้างสีสันภายในร้านฯ
 • บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
  • สนับสนุนระบบสัญญาณ WiFi ฟรี สำหรับประชาชนทั่วบริเวณสถานที่จัดงาน
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • สนับสนุนระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการภายในงานฯ

กระทรวงยุติธรรม

 • จัดนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และกิจกรรมออกร้านกำลังใจ
 • บูธนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการกำลังใจฯโดยฝีมือผู้ต้องขัง
 • การสาธิตการทำขนมไทย อาหารไทย วาดภาพจิตรกรรม
 • การประดิษฐ์มาลัยกระดาษทิชชู่ มาลัยสบู่ และดินหอม
 • ให้บริการนวดฝ่าเท้าจากผู้ต้องขัง
 • อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย

 • การไฟฟ้านครหลวง
  • ร่วมจัดนิทรรศการ "กิจการไฟฟ้าไทย" บริเวณโซนพระลานพระราชวังดุสิต
  • ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย
  • นำเสนอประวัติของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยและวิวัฒนาการของตราสัญลักษณ์ กฟน. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน
  • ร่วมถ่ายภาพบน “รถราง” สุดคลาสสิกในบรรยากาศย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5
  • ชมภาพถ่ายกิจการไฟฟ้าไทยในอดีตอันทรงคุณค่า และอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานจริงที่หาชมได้ยาก อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เป็นต้น
  • พร้อมชิม "ขนมเทียนสลัดงา" ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยาก

กระทรวงคมนาคม

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • เผยแพร่ประวัติและวิวัฒนาการแห่งการเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ภายใต้ชื่อ “จากปฐมบท ...สู่อนาคตรถไฟไทย”
  • โดยการสร้างสรรค์บรรยากาศภายใต้แนวคิดย้อนยุค ด้วยรูปแบบศิลปะตะวันตก เพื่อให้สอดรับกับสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งต่างๆ บริเวณพระราชวังดุสิต
  • โดยด้านหน้าจำลองสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟกรุงเทพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทย


การจัดการจราจร ระหว่าง 8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561

 • ถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองใน ถึงพระลานพระราชวังดุสิต ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา
 • ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล 1 ถึงแยกวัดเบญจฯ
  • ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.
  • ช่องทางเดินรถที่ชิดขอบทางด้านซ้าย ฝั่งสวนอัมพรและสนามเสือป่า จํานวน 1 ช่องทางจราจร กําหนดให้เป็นทางเดินเท้าสําหรับประชาชน
 • ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ทั้งสองฝั่ง ในถนนดังต่อไปนี้
  • ถนนพิษณุโลก
  • ถนนราชสีมา
  • ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน ถึงแยกพระรูปรัชกาลที่ 5
 • กําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ในถนนดังต่อไปนี้
  • ถนนราชดําเนินนอก จากแยกสวนมิสกวัน ไปทางแยกพระรูปรัชกาลที่ 5
  • ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ 5 ไปทางแยกวัดเบญจฯ
  • ถนนศรีอยุธยา จากแยกพระรูปรัชกาลที่ 5 ไปทางแยกพล 1
 • ถนนราชดําเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปรัชกาลที่ 5 ถึงแยกสวนมิสกวัน ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.
 • ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยกพาณิชยการ กําหนดการจอดรถหรือ ที่จอดพักรถ สําหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.

หมายเหตุ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการจราจร ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พ.ศ. 2561


จุดจอดรถ

 • จุดจอดชั้นใน
  • สนามม้าเลิ้ง ประมาณ 600 คัน (ยกเว้นวันที่มีแข่งม้าจอดไม่ได้)
  • สวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) 300 คัน
  • สนามหลวงด้านทิศเหนือ 1,200 คัน
  • สวนสันติพร 100 คัน
  • กองสลากเก่า เป็นจุดจอดรถบัส 50 คัน
 • จุดชั้นกลาง (ถนนวิภาวดีรังสิต)
  • สโมสรตำรวจ
  • สโมสรกองทัพบก
 • จุดจอดชั้นนอก
  • โซนทิศเหนือ
   • เมืองทองธานี
   • ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
   • ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
  • โซนทิศตะวันออก แนวถนนรามคำแหง
   • สนามราชมังคลา 1,000 คัน
   • บางกอกมอลล์ 800 คัน
  • โซนทิศตะวันตก (พระราม 2)
   • เซ็นทรัลพระราม 2
   • ฟิวเจอร์บางแค
   • พุทธมณฑล
   • สายใต้เก่า
  • โซนทิศใต้ (สมุทรปราการ)
   • โรงเรียนนายเรือ
 • จุดจอดรถจักรยานยนต์
  • ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกวัดเบญฯ ถึงแยกพาณิชยการ
  • จอดได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.


รถรับส่งฟรี

รถ Shuttle Bus รับ-ส่งฟรีทุกจุดจอดรถ จากจุดจอดรถ ถึงจุดส่ง
 • สนามหลวง, กองสลากเก่า ให้บริการวันละ 10 คัน
 • สนามม้านางเลิ้ง ให้บริการวันละ 10 คัน

รถเฉพาะกิจขสมก. รับ-ส่ง ทุกป้าย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 ให้บริการวันละ 10 คัน
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้บริการวันละ 10 คัน
 • วงเวียนใหญ่ ให้บริการวันละ 6 คัน

หมายเหตุ

 • รถโดยสารที่ให้บริการฟรี จะมีป้ายสัญลักษณ์งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”ติดบริเวณกระจกหน้ารถด้านซ้าย
 • ให้บริการทุกวัน และปล่อยรถออกทุกๆ 10 นาที จากท่าต้นทางเที่ยวแรก เวลา 09.00 น. เที่ยวสุดท้าย เวลา 21.00 น. และจากท่าปลายทาง (พื้นที่จัดงาน) เที่ยวสุดท้าย เวลา 22.00 น.


ข้อกำหนดอื่นๆ

1. ห้ามบินโดรนบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 19 กิโลเมตร

 • เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า และเขตพื้นที่โดยรอบในรัศมี 19 กิโลเมตร เป็นเขตจำกัดในการทำการบิน
 • ฉะนั้น จึงห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) เข้าไปในบริเวณเขตพื้นที่ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เว้นแต่เป็นอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ที่ปฏิบัติภารกิจในการถ่ายภาพมุมสูงที่ได้รับอนุญาตจากราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 78 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


ที่มา