logotype
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ระยะเวลา (ปิดการให้เข้าชมแล้ว และจะดำเนินการรื้อถอนในช่วงกลางเดือนม.ค.61 [*])

 • วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 ขยายเวลาเข้าชมถึง 31 ธันวาคม 2560 [1]
 • ตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. ขยายเวลาเข้าชมเป็น 06.00 - 22.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ธ.ค. 60 [2]


จำนวนรอบเข้าชม

 • เบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน รองรับประชาชน ได้วันละ 104,000 คน แบ่งเป็น
  • กลุ่มภิกษุ สามเณร 500 รูปต่อวัน
  • ผู้พิการทุกประเภท 500 คนต่อวัน
  • นักท่องเที่ยว 8,000 คนต่อวัน
  • นักเรียน นักศึกษา 15,000 คนต่อวัน
  • ประชาชนทั่วไป 80,000 คน ต่อวัน


กำหนดเวลาการให้เข้าชม

 • กำหนดเวลาเข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น
  • 15 นาที ด้านหน้าพระเมรุมาศ
  • 45 นาที ชมอย่างอิสระในอาคารนิทรรศการ 6 อาคาร
 • ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น และเปิดให้ขึ้น - ลง พระเมรุมาศ 2 ด้าน
 • ทั้งนี้ ก่อนหมดเวลาเข้าชม 5 นาที จะมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาเข้าชม เพื่อเปิดให้รอบต่อไปได้เข้า


การแสดงนิทรรศการ

1. นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม

 • แสดงเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แบ่งเป็น 5 ตอนต่อเนื่องกัน ได้แก่
  • เมื่อเสด็จอวตาร
  • รัชกาลที่ร่มเย็น
  • เพ็ญพระราชธรรม
  • นำพระราชไมตรี
  • พระจักรีนิวัตฟ้า
 • ภายในนิทรรศการจะมีทั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์และภาพยนตร์ที่หาชมยาก ภาพอุปกรณ์ทรงงานในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรตลอดรัชสมัย จดหมายเหตุเรื่องราวการเจริญพระราชไมตรี มีภาพสามมิติรูปรางวัลต่าง ๆ ที่นานาประเทศน้อมเกล้าฯ ถวาย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนา และการประมวลความคิด ความรู้สึกของประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

2. นิทรรศการภายในศาลาลูกขุน

เป็นนิทรรศการพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด้วย

 • สมมติเทวพิมาน สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ
 • ณ วิธานสถาปกศาลา จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง
 • ประติมาสร้างสรรค์ งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ
 • สวรรค์บรรจงวาด ฉากบังเพลิงและจิตกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ยาตรากฤษฎาธาร การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ
 • ตระการวิจิตรศิลปกรรม งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี

3. นิทรรศการภายในทับเกษตร

 • นำสัมผัสพระสุเมรุ นิทรรศการสัมผัสเพื่อผู้พิการทางสายตาแสดงนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยจะมีพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสสัมผัสของจริงแทนการมองด้วยตา อาทิ เทวดา สัตว์หิมพานต์ โดยมีอาสาสมัครนำชมและจัดทำซีดีเสียงบรรยายนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตา ส่วนผู้พิการทางการได้ยินมีจิตอาสานำชมด้วยภาษามือ

4. การแสดงภายในลานพระราชพิธี

 • การแสดงภายในลานพระราชพิธี
  • การประโคมรอบพระเมรุมาศ
  • รอบเช้าเวลา 08.00 - 09.30 น. และเวลา 10.00 - 11.30 น.
  • รอบบ่ายเวลา 13.30 น. - 15.00 น. และ เวลา 15.30 - 17.00 น.
 • การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร
  • จัดแสดงทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 19.00 - 19.45 น.
  • ณ บริเวณหน้าพระเมรุมาศ
  • หมายเหตุ : วันที่ 30-31 ธ.ค.60 จัดการแสดง "โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพิเศษ" วันละ 90 นาที เริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • เวลา 18.00 - 22.00 น.
  • ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ

จุดคัดกรองจำนวน 5 จุด

 • จุดคัดกรองเปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ ต้องยื่นบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้ ณ จุดคัดกรอง
 • ประชาชนทั่วไป : บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ท่าช้าง และวงเวียน รด.
 • ผู้พิการ พระภิกษุ ผู้สูงอายุ (ที่มีวีลแชร์) : บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (ที่ต้องการยืมวีลแชร์) : บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม
 • กรณีต้องการจองเพื่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ : เข้าจุดคัดกรอง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ให้ทำหนังสือถึง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอเข้าชม โดยในหนังสือจะต้องมีการระบุ ชื่อหน่วยงาน , จำนวนผู้เข้าชม, วันที่เข้าชม,ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน และรอการตอบกลับ หรือ สามารถติดตามเรื่องได้ที่ ศูนย์ประสานงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2219840 เวลา 08.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ช่องทางการส่งหนังสือ (ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน) ส่งไปที่อยู่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-2093620
 • เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้ว ประชาชนสามารถเลือกชมมหรสพ หรือ เข้าเต้นท์เพื่อรอเข้าชมนิทรรศการที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอคิวเข้าชม การเข้าชมจะใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการกราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยจะจัดเป็น 4 แถว

การแต่งกาย

 • สุภาพบุรุษ
  • สวมเสื้อมีแขน งดสวมเสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เสื้อเอวลอย เสื้อรัดรูป เสื้อผ้าเนื้อโปร่งบาง
  • สวมกางเกงขายาว ไม่รัดรูป ไม่ขาดวิ่น งดกางเกงขาสั้น กางเกงขาสามส่วน กางเกงยีนส์ (อนุโลมในกรณีกางเกงยีนส์ดำ ไม่ฟอก ไม่ขาด ไม่รัดรูป)
  • สวมรองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ
 • สุภาพสตรี
  • สวมเสื้อมีแขน งดสวมเสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เสื้อเอวลอย เสื้อเกาะอก เสื้อรัดรูป เสื้อผ้าเนื้อโปร่งบาง คอเสื้อคว้านลึก
  • สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า ไม่รัดรูป ไม่ผ่าสูง หรือสวมผ้าซิ่น ผ้าพื้นถิ่น งดการสวมเสื้อผ้าเนื้อผ้าโปร่งบาง หรือกางเกงขายาวสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่ขาดวิ่น งดกางเกงขาสั้น กางเกงขาสามส่วน
  • กางเกงยีนส์ (อนุโลมในกรณีกางเกงยีนส์ดำ ไม่ฟอก ไม่ขาด ไม่รัดรูป)
  • สวมรองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ
 • กลุ่มชาติพันธ์
  • สวมชุดพื้นถิ่น
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด

การเดินทาง

 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะจัดรถโดยสารให้บริการฟรีใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น.เส้นทางละ 10 คัน รอบละ 60 คัน ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่
  • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง
  • หัวลำโพง-สนามหลวง
  • วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์-สนามหลวง
  • เอกมัย-สนามหลวง
  • สายใต้ใหม่-สนามหลวง
  • หมอชิต-สนามหลวง
 • เรือข้ามฟากให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.30 น. ที่ ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา *หมายเหตุ* วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • เรือรับส่งท่าสาธร  - ท่าราชวรดิฐ ช่วงเช้า เวลา 06.00 -08.00 ช่วงเย็น เวลา 18.00 - 21.00 น. เรือเหล็กของทหารเรือ ประมาณ 80 ที่นั่ง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ธันวาคม 2560 *หมายเหตุ* วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ขยายเวลาการให้บริการ วันที่ 6 - 31 ธันวาคม 2560 (เฉพาะธงสีเหลือง) เส้นทางเริ่มจาก ท่าเรือสาธร ยอดพิมาน ท่าช้าง มหาราช เที่ยวแรก ออกจาก ท่าเรือสาธร เวลาประมาณ 19.00 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ความถี่ ทุกๆ 30 นาที

จุดจอดรถ

 • ตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. ไม่เสียค่าบริการ
  • ถนนดินสอ จากโรงเรียนสตรีวิทยาถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์ รองรับการจอดรถ 30 คัน
  • ถนนพระสุเมรุ แยกมหากาฬ ถึง แยกวันชาติ รองรับการจอดรถ 20 คัน
  • ถนนกรุงเกษม จากแยกประชาเกษม ถึง แยกมัฆวาน รองรับการจอดรถ 50 คัน
  • ถนนพิษณุโลก จากแยกมิสกวัน ถึง แยกวังแดง รองรับการจอดรถ 80 คัน
  • สนามม้านางเลิ้ง รองรับการจอดรถ 150 คัน
  • ถนนกำแพงเพชร 2 รองรับการจอดรถ 100 คัน
  • ถนนกำแพงเพชร 5 รองรับการจอดรถ 100 คัน
  • ถนนกำแพงเพชร 6 รองรับการจอดรถ 200 คัน
  • ลานจอดรถโรงปูน รองรับการจอดรถ 80 คัน
  • ถนนอรุณอัมรินทร์ ใต้สะพานพระราม 8 รองรับการจอดรถ 100 คัน

การปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดนิทรรศกา

 • ไม่แตะต้อง หรือสัมผัส พระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นงานประณีตศิลป์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ ภายในบริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ยกเว้นนิทรรศการสัมผัสซึ่งจัดสำหรับผู้พิการทางสายตาเท่านั้น
 • ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหาย แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดจนพันธุ์พืช ภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดนิทรรศการ
 • ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น
 • ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับถ่ายรูปเท่านั้น สามารถถ่ายภาพตนเอง (เซลฟี่) ได้ แต่ต้องอยู่ในอาการสำรวม แสดงความเคารพให้เกียรติสถานที่ ไม่ชู 2 นิ้ว หรือแสดงกิริยาไม่เหมาะไม่ควร งด การ Live สด


ของที่ระลึก


การปิดถนน

การปิดการจราจรตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60 โดยมีเส้นทางดังนี้

 1. ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่ แยกผ่านภิภพ - ป้อมเผด็จ
 2. ถนนสนามไชย ตั้งแต่ ป้อมเผด็จ - วงเวียน รด.
 3. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย
 4. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
 5. ถนนหับเผย
 6. ถนนหลักเมือง
 7. ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่ สะพานช้างโรงสี - สนามไชย
 8. ซอยสราญรมย์
 9. ถนนราชินี ตั้งแต่ แยกผ่านภิภพ - สะพานช้างโรงสี

 


ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา :

 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7719
 • http://kingrama9.net/Crematory#
 • https://www.khaosod.co.th/the-royal-cremetion/news_566876
 • http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6007190010165
 • https://www.dailynews.co.th/education/586335
 • https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/photos/a.210271022772045.1073741828.154553218343826/344470136018799/?type=3&theater
 • https://www.posttoday.com/social/general/527889